Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

UOKiK: Marki własne są korzystne dla konsumentów

W odpowiedzi na pismo dotyczące tzw. marek własnych, jakie Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich wysłał do ministerstwa gospodarki 12. czerwca br., odpowiedź wystosował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Reklama
Jak czytamy w przesłanym piśmie, zdaniem UOKiK-u przedmiotowa sprawa nie posiada w ocenie urzędu charakteru antykonkurencyjnego i brak jest podstaw do podjęcia dalszych działań w kontekście zakazów, jakie stanowi ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. "Z punktu widzenia dobrobytu społecznego fakt, że marki własne stanowią zagrożenia dla marek renomowanych należy uznać za zjawisko zdecydowanie pozytywne, nie zaś za zagrożenie. To właśnie pojawienie się nowych produktów, coraz lepiej zaspokajających potrzeby odbiorców stanowi o dynamizmie gospodarki rynkowej i prowadzi do rozwoju gospodarczego" - czytamy w piśmie.

W informacji podkreślony został fakt, że konsumenci mają wybór, na półkach sklepów oprócz marek renomowanych, znajdują się także marki własne, co jest dla nich korzyścią, bezpośrednią, poprzez zwiększanie wyboru, jak i pośrednią, poprzez zwiększanie presji konkurencyjnej na producentów wyrobów markowych. Renoma tych ostatnich winna być konsekwencją skutecznego zaspokajania potrzeb konsumentów, nie zaś prawnej eliminacji tańszych alternatyw.

W odniesieniu do pisma KZSM-u, opisane działanie sklepów dyskontowych może wypełniać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 17D ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazany przepis stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzenie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20 proc. wartość obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

W piśmie UOKiK podkreśla, iż w interesie konsumentów jest nabywanie dóbr po jak najniższych cenach. Cena nie jest przy tym jedynym czynnikiem, który decyduje o wyborze konsumentów. "Konsumenci porównują towary, mając również na uwadze swoje preferencje co do producentów produktu. Tym samym mogą dokonać wyboru, czy nabędą produkt tańszy, sprzedawany pod marką własną, czy też droższy, renomowanego producenta."

"W ocenie prezes Urzędu, sprzedaż produktów pod marką własną nie stanowi zatem naruszenia ekonomicznych interesów konsumentów, a stanowić może ewentualne zagrożenie dla interesów innych producentów. O uznaniu jednakże, czy dane działanie skierowane przeciwko innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, morze orzec jedynie sąd powszechny badając wszystkie okoliczności konkretnej sprawy. Do sądu też należeć będzie interpretacja pojęcia sklepu dyskontowego" - czytamy w piśmie skierowanym do KZSM-u.

Z tego względu, Prezes UOKiK nie ma kompetencji do podjęcia działań.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum