Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

UPS z ponad 100 mld dol. przychodów. Zainwestuje w tym roku 5,3 mld dol.

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za czwarty kwartał 2022 roku, które wyniosły 27 mld dol. i były o 2,7% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,2 mld dol., co oznacza spadek o 17,9% (o 3,3% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku.
Reklama

Jak podaje  UPS, rozwodniony zysk na akcję wyniósł w omawianym kwartale 3,96 dol. (3,62 dol. w ujęciu skorygowanym) i był o 0,8% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Przesyłki krajowe i międzynarodowe 

W segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych przychody zwiększyły o 3,1%, do czego przyczynił się 7,2-proc. wzrost wyników sprzedaży w przeliczeniu na przesyłkę. Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 10,1%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 12,8%.

W segmencie przesyłek międzynarodowych przychody zmniejszyły się o 8,3% w wyniku spadku średniodobowego wolumenu przesyłek o 8,6%, do którego przyczynił się niższy wolumen w kraju oraz słabsze wyniki odnotowane na chińskich trasach przewozowych. Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 20,6%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 22%.

– W tym roku udało nam się osiągnąć cele w zakresie poziomu skonsolidowanej marży operacyjnej i zwrotu z zainwestowanego kapitału rok wcześniej niż pierwotnie zakładano. Wyniki, które odnotowaliśmy w 2022 roku, świadczą o tym, że nasza strategia przynosi zamierzone efekty – komentuje Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. 

Wyniki skonsolidowane za 2022 r.

  • Przychody wzrosły o 3,1%, do poziomu 100,3 mld dol.
  • Zysk operacyjny osiągnął poziom 13,1 mld dol., a skorygowany zysk operacyjny – 13,9 mld dol., co oznacza wzrost o 5,4%.
  • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 13,0%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 13,8%.
  • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 13,20 dol., a skorygowany rozwodniony zysk na akcję – 12,94 dol.
  • Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału osiągnął poziom 31,3%.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,1 mld dol., a przepływy wolnych środków pieniężnych sięgnęły 9,0 mld dol.

Ponadto spółka zwróciła swoim akcjonariuszom kwotę 8,6 mld dol. w postaci dywidend i płatności za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych.

UPS oferuje usługi w ponad 220 krajach (fot. mat. pras.)
UPS oferuje usługi w ponad 220 krajach (fot. mat. pras.)

Zwrot dla akcjonariuszy

Miniony rok był czternastym z rzędu, w którym Rada Dyrektorów UPS zatwierdziła podwyższenie kwoty dywidendy kwartalnej wypłacanej akcjonariuszom spółki. Tym samym za pierwszy kwartał 2023 roku UPS wypłaci dywidendę w wysokości 1,62 dol. na akcję z tytułu wszystkich wyemitowanych akcji klasy A i klasy B.

Dzień płatności dywidendy przypada 10 marca 2023 roku, a lista akcjonariuszy uprawnionych do jej otrzymania zostanie ustalona na 21 lutego 2023 roku (dzień dywidendy).

Ponadto Rada Dyrektorów UPS zatwierdziła nowy program skupu akcji własnych o wartości 5 mld dol., który zastąpił program zatwierdzony wcześniej.

Perspektywy na 2023 roku 

UPS prognozuje, że przychody spółki za cały rok 2023 wyniosą między 97 mld dol. a 99,4 mld dol., a skorygowana marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym ukształtuje się w przedziale 12,8%–13,6%.

Spółka planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych rzędu 5,3 mld dol., wypłatę dywidendy na poziomie około 5,4 mld dol. pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów, a także nabycie akcji własnych o wartości około 3 mld dol.

Prognozowana efektywna stopa podatkowa wyniesie około 23,5%.

UPS jest jedną z największych firm na świecie. Oferuje zintegrowane rozwiązania logistycznych dla klientów w ponad 220 krajach.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum