Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Ustawa o franczyzie: Projekt uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu

Cała branża handlowa z niecierpliwością czeka na ostateczną wersję ustawy o franczyzie. Główne założenia znamy. A jak z terminami?
Reklama

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości działa zespół ds. franczyzy powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 2022 r. Do jego zadań należy dokonanie analizy zagadnień związanych z franczyzą i wypracowanie propozycji legislacyjnych w tym zakresie.

Owocem dotychczasowych prac zespołu było opracowanie roboczych założeń projektu ustawy o umowie franczyzy, które zostały zaprezentowane na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości  14 września 2022 r. Co wtedy zaproponowano? Przypomnijmy:

Główne założenia ustawy o franczyzie

Definicja franczyzy

Projekt ustawy wprowadza jasną definicję franczyzy, której dotąd nie było w polskim porządku prawnym. Pozwoli to – w razie sporu – uniknąć dowolnych interpretacji przed sądem.

Dokument informacyjny znany przed zawarciem umowy

Nowe przepisy zobowiązują franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy na 14 dni przed podpisaniem umowy dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze jej warunki. To zapewni większą ochronę prawną franczyzobiorcy.

Nowy sąd arbitrażowy

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje także utworzenie sądu arbitrażowego, który rozpoznawałby sprawy dotyczące umowy franczyzy. W projekcie określono m.in. zasady postępowania przed tym sądem i skuteczności jego wyroków. Sąd ten przyspieszyłby postępowania w takich sprawach i ułatwił dalszą współpracę stron.

Zakaz konkurencji – precyzyjne reguły

Ustawa określi też zakres zakazu konkurencji, co zapewni ochronę interesów franczyzodawcy i jednocześnie nie ograniczy nadmiernie prawa franczyzobiorcy do podejmowania zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin wypowiedzenia umowy

Projekt ustawy reguluje sprawę terminów wypowiedzenia. Wzięto pod uwagę interesy obu stron. Nikt nie będzie jednak związany umową mimo pojawienia się szczególnych okoliczności, które sprawiają, że prowadzenie dalszej działalności franczyzowej stałoby się bezcelowe.

Kary umowne i weksle

Proponowane w projekcie rozwiązania uwzględniają postulaty franczyzobiorców. Kary umowne za naruszenie umowy są bowiem jedną z najbardziej istotnych kwestii przesądzających o opłacalności franczyzy i równowadze stron biznesu.

Nowe przepisy zawierają też rozwiązania dotyczące weksli in blanco - powszechnego zabezpieczenia roszczeń franczyzodawcy. Doprecyzowują praktykę wystawiania takich weksli.

Specjalna aplikacja dla umów franczyzy

Kolejnym zaprezentowanym pomysłem jest stworzenie aplikacji dla umów franczyzy, która pozwalałby na sprawdzenie, czy dana umowa nie wykracza poza dobre praktyki. Rozwiązanie oparte byłoby na specjalnym algorytmie. Dzięki temu można by zweryfikować, czy umowa spełnia odpowiednie standardy rynkowe.

Znak dobrej marki – gwarancja renomy biznesu

Innym pomysłem Ministerstwa Sprawiedliwości jest wprowadzenie znaku dobrej marki lub dobrych praktyk, którym posługiwałby się franczyzodawca spełniający wypracowane standardy rynkowe. Dzięki takiemu logo potencjalny franczyzobiorca dostawałby informację, że franczyzodawca spełnia najwyższe standardy, a franczyzodawca wzmocniłby swą renomę.

Kiedy ustawa o franczyzie?

Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu, odpowiadając na jedną z interpelacji poselskich pisze: "Na każdym etapie prac w zakresie regulacji franczyzy w Polsce czynny udział biorą przedstawiciele rynku, organizacje reprezentujące zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawców, a także przedstawiciele pracodawców i przedsiębiorców. Organizacje zaangażowane w prace analityczno-koncepcyjne podkreślają, że rozpoczęcie konsultowania przyszłej regulacji z rynkiem na tak wczesnym etapie daje nadzieję na stworzenie regulacji, która będzie uwzględniała doświadczenia branży i odzwierciedlała potrzeby środowisk biznesowych. Po przeanalizowaniu uwag, które wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości opracowany zostanie projekt ustawy, który powinien być uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu."

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum