Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Ustawa o tańszym gazie dla piekarni wraca do komisji

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, rozszerzająca grupę firm uprawnionych do tańszego gazu dla piekarni ponownie trafi do senackiej komisji budżetu. W trakcie posiedzenia plenarnego zgłoszono do niej poprawki.
Reklama

Pomoc dla piekarni i ciastkarni

W uchwalonej przez Sejm na początku lutego ustawie o postępowaniu egzekucyjnym przewidziano, że pomocą zostaną objęte podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeśli natomiast działalność piekarnicza jest poboczną dla przedsiębiorcy, to aby otrzymać wsparcie przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50 proc.

Senacka komisja wprowadziła do niej poprawkę, zakładającą, że z zakupu gazu po regulowanej cenie 200,17 zł za MWh mogą skorzystać też piekarnie niespełniające warunku tzw. kryterium kodu podstawowego i bez zastosowania kryterium procentowego udziału kosztów związanych ze sprzedażą pieczywa i wyrobów cukierniczych w całej działalności podmiotu. Inna poprawka nakłada na Zarządcę Rozliczeń obowiązek przekazywania sprawozdań z wydatkowania środków w związku z cenami maksymalnymi. Kolejne poprawki senatorowie zgłosili w środę w czasie posiedzenia plenarnego i ustawą ponownie zajmie się komisja budżetu.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, poddawanego procedurze egzekucyjnej, jest inne państwo niż Polska.

Egzekucja administracyjna i odwrócony VAT

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ustawa ma usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Zgodnie z ustawą w celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS. (PAP)

wkr/ amac/

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum