Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Wasz Sklep Spar zakończył pierwszy rok działalności z 4,4 mln zł straty

Wasz Sklep Spar opublikował swoje pierwsze sprawozdanie finansowe. Przychody za pierwszy rok działalności to 5 044 311,59 zł a strata 4 409 945,75 zł.
Reklama

8 lipca 2021 r. spółka Wasz Sklep Spar złożyła sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Spółka powstała 10 stycznia 2019 r.

Przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka w trakcie roku 2019 zajmowała się głównie organizowaniem swojej działalności, mającej na celu rozwój sieci sklepów detalicznych SPAR i działalności hurtowej, polegającej na dostawach towarów do sklepów tej sieci.

Majątek

Na dzień 31 grudnia 2019 roku firma posiada majątek o wartości 9 727 503,53 zł, w którym dominują aktywa obrotowe, stanowiące 56 % sumy aktywów. W aktywach obrotowych największy udział mają należności krótkoterminowe stanowiące 65%.
Największą pozycję zobowiązań stanowią długoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczki. Jej wartość stanowią 66% zobowiązań ogółem. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r., osiągnął wartość ujemną.

Strata

Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 5 044 311,59 zł, co stanowi 99,67% ogółu przychodów netto ze sprzedaży. Pozostałą część w wysokości 17 091,34 zł (0,33%) stanowią przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym usług marketingowych.
Rok obrachunkowy Wasz Sklep Spar zamknął stratą w wysokości 4 409 945,75 złotych.

Wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku dla spółki w pierwszym roku obrotowym kształtują się na ujemnym poziomie, co jest efektem poniesionej straty netto.

Sytuacja kadrowa

W spółce w pierwszym roku działalności przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosiła 12,9 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w firmie było zatrudnionych 21 osób. Średnia miesięczna płaca brutto w roku 2019 ukształtowała się na poziomie 9 092,43 zł. .
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących w roku 2019 wyniosły:
zarząd spółki – 499 tys. zł.

Działania spółki mają na celu rebranding lokalizacji funkcjonujących obecnie pod marką Piotr i Paweł na sklepy SPAR oraz pozyskanie nowych partnerów.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (3)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum