Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Wawel: Wprowadzane podwyżki cen nie rekompensują wzrostu kosztów produkcji

Wprowadzane podwyżki cen nie rekompensują wzrostu kosztów produkcji. W dalszym ciągu trwają negocjacje z największymi odbiorcami spółki dotyczące podwyżek cen, które mają na celu urealnienie i zoptymalizowanie relacji kosztów produkcji do „cen półkowych” i jest to proces, który może mieć wpływ na poziom realizowanej sprzedaży - pisze Wawel.
Reklama

Spółka Wawel opublikowała skrócone sprawozdanie finanse za za trzeci kwartał 2022 r. W trzecim kwartale 2022 roku spółka wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 9,3 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 mln zł, tj. o 42% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wysokie koszty surowców i energii wpływają na wyniki spółki Wawel

Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:
▪ wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,1 mln zł,
▪ wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 18,4 mln zł
▪ spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 2,3 mln zł,
▪ wzrost wartości kosztów sprzedaży o 1,3 mln zł.

- Przy wzroście przychodów o 7% w trzecim kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, nastąpił znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach - tłumaczy spółka.

Trudne negocjacje z sieciami handlowymi

Do głównych zagrożeń i czynników ryzyka Wawel zalicza :

Znaczący wzrost kosztów zakupu niezbędnych do produkcji surowców i materiałów oraz mediów (prąd, gaz) będzie miał istotny wpływ na wyniki spółki, w szczególności na poziom realizowanej marży brutto.

Wprowadzane podwyżki cen nie rekompensują wzrostu kosztów produkcji. W dalszym ciągu trwają negocjacje z największymi odbiorcami spółki dotyczące podwyżek cen, które mają na celu urealnienie i zoptymalizowanie relacji kosztów produkcji do „cen półkowych” i jest to proces, który może mieć wpływ
na poziom realizowanej sprzedaży. Ponadto zarząd, w związku z coraz wyższą inflacją, spodziewa się narastającej presji płacowej.

Głównym czynnikiem mającym niekorzystny wpływ na osiągane wyniki finansowe i poziom realizowanej marży jest dynamiczny wzrost kosztów produkcji związany z rosnącymi cenami nabywanych materiałów, energii i usług. Aktualne, giełdowe poziomy cen energii i gazu są znacznie wyższe od cen jakie obowiązywały w analogicznym okresie 2021 roku. Co prawda spółka wprowadza podwyżki cen produktów, ale w krótkim terminie nie jest możliwe zamortyzowanie w całości rosnących kosztów produkcji, w efekcie czego spółka w trzecim kwartale 2022 odnotowała marżę zysku ze sprzedaży na poziomie wyraźnie niższym niż trzecim kwartale roku 2021.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum