Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Wydatki reklamowe branży FMCG przekroczyły miliard zł w skali roku

Sektor FMCG zakończył 2015 rok z wynikiem ponad miliarda złotych wydanych na reklamę. Znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich świadczy o umacnianiu się rynku po kryzysie (ostatni raz branża przekroczyła miliard złotych w 2010 roku). W ostatnim kwartale poprzedniego roku sektor przeznaczył na promocję ponad 316 mln zł, czyli o niemal 52 mln zł więcej niż w czwartym kwartale 2014 - wynika z raportu Conmedia.
Reklama

Obserwacja wydatków w ostatnich kilku latach potwierdza utrzymanie reklamowej sezonowości rocznej branży – budżety w pierwszym i trzecim kwartale są znacznie niższe od tych
zainwestowanych w drugim i czwartym kwartale. W poprzednich latach najwyższe wydatki notowano w kwartale drugim, natomiast w 2015 roku to Q4 był liderem kategorii, notując najwyższe wydatki na
promocję.

Cały rynek FMCG w IV kwartale 2015 rósł o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Podmioty i kategorie, które dotrzymały tego tempa wzrostu nie straciły swoich
udziałów w inwestycjach reklamowych. Pod kątem mediów, w jakich pojawiają się reklamy produktów
branży FMCG niepodzielnie rządzi telewizja. W ostatnim kwartale 2015 pochłonęła ponad 216 mln złotych, zajmując tym samym 68% wszystkich wydatków.

Najwyższe budżety na promocję w czwartym kwartale 2015 roku przeznaczyli producenci słodyczy, wydając ponad 80 mln zł, co w ujęciu rok do roku dało wzrost aż o 7% (chociaż udział tej
kategorii ze względu na dynamiczniejsze wydatki innych sektorów zmalał do 25%). Kategoria osiągnęła także najwyższy wynik w ujęciu całorocznym. W roku 2015 nakłady na reklamę słodyczy
wyniosły ponad 262 mln złotych, stanowiąc 25% wszystkich wydatków i notując wzrost o 4% w stosunku do całego roku 2014.

Producenci produktów zbożowych, przetworów i przypraw utrzymali swój udział w inwestycjach mediowych na poziomie 16% dzięki blisko 25% wzrostowi inwestycji mediowych kwartał IV’14 do
kwartału IV’15. Wydatki tego sektora w ostatnim kwartale roku 2015 wyniosły 51 mln zł.

Największy wzrost w ujęciu kwartalnym odnotował sektor produktów mlecznych osiągając 11% udziału (wzrost o 3 punkty procentowe) za przyczyną 64% wzrostu inwestycji mediowych. Producenci

Podobny udział uzyskała branża alkoholowa, jednak nie zmienił się on w stosunku do kwartału IV poprzedniego roku (wzrost inwestycji na poziomie 21%). Reklamy alkoholi pochłonęły niemal 33,7 mln.
Jedyny spadek w porównaniu do czwartego kwartału 2015 i 2014 roku zaliczyła kategoria żywności dla dzieci, na poziomie -10%. Wydatki w ostatnim kwartale wyniosły nieco ponad 9 mln zł i stanowiły 3% całości. W ujęciu pełnego roku 2014 do 2015 kategoria ta zanotowała spadek o 8,5%.

W ujęciu całorocznym, wydatki reklamowe całego sektora FMCG wzrosły o 8%. Najwyższymi wzrostami charakteryzowały się kategorie produktów mlecznych (wzrost o 22%) oraz produktów
zbożowych, przetworów i przypraw (19%). Ich producenci wydali w 2015 roku ponad 97 mln zł, czyli 9% wydatków.

Pod względem kanałów mediowych, w których producenci z branży FMCG lokują swoje budżety reklamowe, czwarty kwartał 2015 roku nie przyniósł zaskoczenia – prym stale wiedzie reklama telewizyjna, która w tym okresie zagarnęła 68% mediowych funduszy.

Producenci wydali ponad 216 mln zł, notując wzrost na poziomie 16% w porównaniu do Q4 2014. Jednakże ze względu na dynamikę całego rynku na poziomie 20% udziały TV w IV kwartale
2015 się zmniejszyły o 2 punkty procentowe. Drugim kanałem z największymi wydatkami na promocję branży FMCG były kina. Inwestycje w reklamę kinową wyniosły ponad 38,5 mln złotych, co stanowiło 12% budżetów mediowych w ogóle (wzrost udziału o 3 p.p.). Wzrost inwestycji w reklamę kinową w
porównaniu z ostatnim kwartałem 2014 roku sięgnął 65%.
Na podium znalazła się jeszcze reklama magazynowa, z budżetami rzędu ponad 27,8 mln złotych, co stanowiło 9% wydatków we wszystkich kategoriach i wzrostem na poziomie 20% rok do roku w
ujęciu kwartalnym (czyli na poziomie całego rynku). Największe cięcia budżetów mediowych w sektorze FMCG dotknęły reklamy w Internecie, której udział spadł z 4,6% w Q4 2014 do 2,6% w Q4 2015 (spadek inwestycji o -31% do poziomu 8,3 mln zł).
Podobny spadek odnotowała reklama drukowana w dziennikach osiągając zaledwie 0,4% udziału w
wydatkach.

W ujęciu rocznym, najwyższe przypadają reklamie telewizyjnej. W roku 2015 promocja produktów FMCG w pasmach telewizyjnych przyciągnęła budżety za ponad 700 mln złotych, co stanowiło 69%
wszystkich budżetów reklamowych. Medium zaliczyło 4% wzrost w stosunku do roku 2014. Pozornie niewielki przyrost to jednak znacząca kwota w wysokości ponad 27 mln zł.
Branża FMCG najmniejsze kwoty przeznaczyła w całym poprzednim roku na reklamę radiową i w gazetach, które zajęły odpowiednio 2 i niecały 1% wszystkich wydatków. Warto także
zaznaczyć niski poziom udziału promocji w internecie (około 4% udziału), w którym to inwestycje dodatkowo obniżyły się w ostatnim kwartale. Podobnie jak w ujęciu kwartalnym, w porównaniu rocznym największe spadki przypadły budżetom na promocję w gazetach (o
26%) oraz w internecie (o 19%).

W porównaniu całego roku 2015 i 2014 największą dynamikę wzrostu inwestycji odnotowała reklama kinowa (+40%) oraz reklama w magazynach (+35%). Producenci branży FMCG wydali na te kanały odpowiednio ponad 94 i 89 mln zł.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum