Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Wzrost PKB spowolnił do 3 proc.

PKB niewyrównany sezonowo, liczony w cenach stałych roku poprzedniego, wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc., wyższy był popyt krajowy, ale niższe inwestycje - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku PKB.
Reklama

Dane o PKB niewyrównanym sezonowo odpowiadają przekazanym przez GUS na początku maja w tzw. szybkim szacunku PKB.

"W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy odnotowano wysoki wzrost, i był wyższy niż przed rokiem o 2,6 proc." - poinformował ponadto GUS w komunikacie.

W IV kw. ubiegłego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 4 proc. licząc rok do roku i o 1,3 proc. wobec poprzedniego kwartału. Natomiast PKB niewyrównany sezonowo wzrósł w ostatnim kwartale zeszłego roku 4,3 proc. rdr.

W majowym szybkim szacunku GUS podał, że PKB wyrównany sezonowo w I kw. br. wzrósł wobec analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,5 proc.

"W I kwartale 2016 r., podobnie jak w IV kwartale 2015 r., wzrost gospodarczy generowany był przez popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego, w skali roku, wyniosło 4,1 proc. Wpłynął na to wzrost akumulacji o 8,1 proc. oraz spożycia ogółem o 3,4 proc. w skali roku, w tym w sektorze gospodarstw domowych o 3,2 proc. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc." - podał GUS tłumacząc dane niewyrównane sezonowo.

Według GUS, w związku z przyspieszeniem dynamiki importu i osłabieniem dynamiki eksportu, w porównaniu z notowanymi w IV kwartale ub. roku, pogłębił się ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego i wyniósł minus 0,9 pkt. proc. wobec minus 0,1 pkt. proc. w IV kwartale 2015 r.

GUS poinformował, że wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,4 proc., ale nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,8 proc. "Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,3 proc. wobec 14 proc. przed rokiem" - wyjaśnił urząd statystyczny.

"Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,8 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., natomiast w budownictwie była niższa odpowiednio o 12,6 proc." - wyjaśnił GUS.

Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,3 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 r. Natomiast wskaźnik dotyczący finansowej i ubezpieczeniowej był wyższy o 18,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., zaś dotyczący administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2016 r. wzrósł w skali roku o 2 proc.

W informacji dotyczącej danych o PKB wyrównanym sezonowo w odniesieniu do poprzedniego kwartału GUS wyjaśnił, że wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,4 proc. W przemyśle wartość dodana brutto wzrosła realnie o 1,1 proc., a w budownictwie zmniejszyła się realnie o 4,6 proc.

"Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,2 proc., wartość dodana w transporcie wzrosła realnie o 1,1 proc., a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 5,1 proc. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2016 r. wzrosła o 0,4 proc" - napisano.

W komunikacie wskazano poza tym, że licząc według danych wyrównanych sezonowo (kwk) popyt krajowy w I kw. 2016 r. wzrósł realnie o 0,2 proc., spożycie ogółem wzrosło realnie o 0,7 proc., wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,9 proc.

"Akumulacja w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 1,9 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 1,5 proc." - dodał GUS.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum