Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Założyciel portalu "eBilet" chce unieważnienia akwizycji spółki przez Allegro

Złożyłem do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew o unieważnienie transakcji kupna spółki eBilet Polska przez Allegro - przekazał PAP założyciel portalu eBilet. pl Piotr Krupa-Lubański. Allegro twierdzi, że nie jest stroną w tej sprawie, a dodatkowo toczące się spory nie dotyczą udziałów w eBilet Polska, co według Krupy-Lubańskiego oznacza, że udziały te będą musiały być jemu zwrócone.
Reklama

"15 października Sad Najwyższy uchylił wcześniejsze wyroki sądowe w sprawie udziałów założyciela eBilet (w spółce eBilet sp. z o.o. - przyp. PAP) co oznacza, że będą musiały być zwrócone" – poinformował PAP Piotr Krupa-Lubański.

Firma eBilet w przeszłości - najpierw bezpośrednio, a później poprzez eBilet Polska - zarządzała portalem eBilet, oferującym internetową sprzedaż biletów w branży kulturalno–rozrywkowej w Polsce.

Założyciel portalu twierdzi, że w latach 2011-2012 stracił warte kilkadziesiąt milionów złotych udziały w firmie, którą stworzył i do tej pory nie odzyskał za nie pieniędzy, a postępowania w sądzie w tej sprawie przeciągają się od 2012 roku.

Krupa-Lubański przekazał także, że posiada prawomocne wyroki sądu z lat 2012-2014 i potrafi wykazać, iż do przejęcia jego praw (29 proc. udziałów wraz ze złotą akcją – mniejszością blokującą i zestawem praw kontrolnych) doszło na skutek, jak twierdzi, "szeregu nielegalnych działań".

Obecnie właścicielem portalu eBilet jest Allego. Wiosną 2019 roku Allegro przejęło kontrolę nad zarządzającą portalem firmą eBilet Polska, za 80 proc. jej udziałów płacąc 96 mln zł.

"W dniu 19 kwietnia 2019 roku Allego. pl nabyło 135.520 udziałów w eBilet. pl Polska stanowiących 80 proc. wyemitowanych akcji od podmiotu niepowiązanego - Bola Investments Limited, za ostateczną kwotę 95894 tys. zł. Pozostałe 20 proc. akcji może zostać nabyte w dwóch transzach, na podstawie opcji call, których właścicielem jest Allegro. pl lub opcji sprzedaży posiadanych przez sprzedających" - napisano w prospekcie.

Z informacji zawartych w prospekcie wynika, że Bola skorzystała z opcji sprzedaży, dotyczących 10 proc. akcji eBilet Polska.

Unieważnienia tej transakcji domaga się na drodze sądowej Piotr Krupa-Lubański.

Jak wynika z danych w KRS eBilet Polska sp. z o.o. była w latach 2013-2014 spółką-córką eBilet sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2009-2013, eBilet sp. z o.o. bezpośrednio zarządzała portalem eBilet.

"Allegro nie jest i nigdy nie było stroną sporów prawnych, które toczą się pomiędzy byłymi wspólnikami eBilet. Warto podkreślić, że wskazane spory nie dotyczą udziałów w eBilet Polska, które zostały nabyte przez Allegro" - napisano w oświadczeniu przesłanym do PAP przez biuro prasowe Allegro.

Według Piotr Krupy-Lubańskiego oświadczenie Allegro nie jest prawdziwe. "Oświadczenie Allegro nie jest zgodne z prawdą, a spór w sposób oczywisty dotyczy tych udziałów, co stało się przyczyną wytoczenia pozwu przeciwko Allegro" – podkreśla.

Jak napisano w prospekcie emisyjnym Allegro "Grupa jest świadoma toczących się sporów prawnych pomiędzy osobami powiązanymi z Bola Investment Limited (Bola) a osobą trzecią, dotyczących posiadania mniejszościowego pakietu udziałów w eBilet, która była dotychczasowym właścicielem eBilet Polska. eBilet Polska jest częścią grupy od kwietnia 2019 roku. eBilet nie jest i nigdy nie była częścią grupy. Emitent, Allegro. pl, eBilet Polska ani żaden inny podmiot z Grupy nie jest, ani nigdy nie był, stroną w jakichkolwiek sporach między osobami powiązanymi z Bolą a osobą trzecią. W oparciu o informacje dostępne na dzień sporządzenia prospektu, Grupa nie ma podstaw, aby sądzić, że rozstrzygnięcie toczących się sporów, o których wie Grupa, będzie miało istotny wpływ na Grupę".

Poza pozwem wytoczonym Allegro Piotr Krupa-Lubański walczy w sądzie także o odszkodowania.

"Chodzi o sprawy wytoczone m.in. przeciwko Skarbowi Państwa, sprawę za nielegalne czynności komornika, które ułatwiły przywłaszczenie moich udziałów oraz przeciwko osobom fizycznym, które stoją za cypryjską spółką, która podpisała umowę o sprzedaży całości udziałów w eBilet Polska, mimo iż prawo mają jedynie do 71 procent takich udziałów" - tłumaczy Krupa-Lubański.

W 1991 r. Krupa-Lubański założył firmę informatyczną, a w 2001 r. uruchomił z kolegami portal rezerwacyjny eBilet. W 2008 roku Krupa zaczął szukać funduszy na jego rozwój. W tym samym roku eBilet porozumiał się z grupą EuroZet, posiadającą kilkadziesiąt stacji radiowych w kilku krajach. Eurozet miało zapłacić za udziały w spółce ponad 6 mln zł. Podpisano w tej w sprawie umowę przedwstępną. Niestety, jak twierdzi Krupa-Lubański, plany pokrzyżował panujący wtedy kryzys gospodarczy. Wówczas znajomy skontaktował go z dwoma inwestorami.

"Inwestorzy ci, w celu przejęcia moich udziałów, wnieśli przez należącą do nich spółkę sfingowany pozew. Co więcej, podając świadomie nieprawdziwy adres mojego zamieszkania uzyskali w sądzie wyrok zaoczny. Następnie zaś dokonali przepisania udziałów w KRS, w 36 godzin, wyłącznie na podstawie samego wniosku złożonego przez nich, bez żadnych dokumentów stanowiących podstawę tego wniosku" - zaznacza Krupa-Lubański.

Dodaje, że sąd zaocznie zasądził wtedy od niego 1,6 mln złotych kary, wynikającą z aneksu umowy, bo pomówiono go, że jako prezes działał na szkodę spółki.

"Nic nie wiedziałem o sprawie, bo wysyłano mi pisma na adres zlikwidowanego biura przy ul. Wilczej i taki adres widniał też w sądzie. Sąd nie przeprowadził żadnego procesu, przyjął wszystko na wiarę i wydał wyrok zaoczny. O tym, że zapadł jakiś wyrok, dowiedziałem się od komornika, który w tym czasie zajął moje mieszkanie oraz udziały w spółce eBilet. Potem wszystkie zarzuty +inwestorów+ okazały się wyssane z palca, co potwierdziły sądy obu instancji w latach 2013-2014, gdy proces wznowiono. Mieszkanie i udziały jednak mi zlicytowano, dziś mieszkam kątem u przyjaciół i utrzymuję się z korepetycji, mimo że moje udziały są warte kilkadziesiąt milionów złotych" - wyjaśnia Krupa-Lubański.

Jak podkreśla, od decyzji sądu odwołał się, co jednak nie powstrzymało działań komornika.

"Przywrócenie procesu zajęło sądowi aż 18 miesięcy. W tym czasie spółka eBilet została przejęta. We wrześniu 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił czynności komornika i podkreślił, że komornik prowadzący egzekucję ominął procedurę przewidującą kontrolę sądu. Z kolei dwa lata później został prawomocnie odwołany sam wyrok zaoczny" - tłumaczy Krupa Lubański.

Zaznacza, że od tamtej pory starał się bezskutecznie o zabezpieczenie swoich udziałów w XX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie, ale sprawa od lat przedłuża się. "W tym czasie rzekomi inwestorzy przenieśli cały portal eBilet do następnej spółki, a własność tej nowej spółki na Cypr" - mówi Krupa-Lubański.

Dodaje, że nigdy nie wywiązali się oni ze swoich zobowiązań inwestorskich podjętych w roku 2008. "W praktyce zmarnowali w latach 2010-2019 potencjał marki eBilet, która mimo ogromnej, wieloletniej przewagi konkurencyjnej w tamtych czasach, nigdy nie wyszła poza swój podstawowy zakres działania. Sprzedanie eBilet do Allegro za 120 mln zł w latach 2019-2020, z oczywistym rabatem z tytułu przywłaszczenia mojej części (29 proc. firmy) jest porażką, a nie sukcesem. Specjaliści wyceniali ją na ponad 150 mln zł. A gdyby firma weszła na inne rynki po roku 2009, to byłaby dziś warta 300-400 mln zł. Jednakże dwóch, 70-cio letnich dziś inwestorów, którzy swoje biznesy zaczynali jeszcze w PRL, wyrzuciło mnie z zarządu w roku 2009, prowadząc ją dalej w wyjątkowo nieudolny sposób" - twierdzi Krupa-Lubański.

Mówi też, że w trakcie negocjacji cypryjskiej spółki z Allegro w latach 2017-2018, akta sprawy o odszkodowania prowadzonej w XX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie zginęły na ponad rok, zatrzymując jej przebieg, a także, że doszło do pomylenia nazw spółki w zapytaniach kierowanych do Allegro i UOKiK.

"Ilekroć sąd ten miał coś wysłać do biegłych opiniujących w sprawie, to wysyłka była zawsze opóźniane o długie miesiące, a zarządzenia sędziego zwyczajnie sabotowane przez pracowników Sądu. Podobnie starano się wprowadzać w błąd Prokuraturę Okręgową w Warszawie, podsyłając jej informacje na temat zupełnie innej, dawno zakończonej sprawy. Skala nieprawidłowości, jakie mają miejsce w sprawie, jest porażająca i w wyraźnej korelacji czasowej z procesem sprzedawania eBilet do Allegro w latach 2018-2020. Zapraszam dziennikarzy na jej następny termin w dniu 16 grudnia” – mówi mężczyzna.

Jego zdaniem, "szokujące" jest również to, że w 2019 r. złożono wniosek o wpis w KRS Allegro jako udziałowca 80 procent udziałów eBilet Polska, ukrywając nazwiska osób, które podpisały się pod umową sprzedaży pomiędzy cypryjską spółką, a Allegro.

"Dopiero po dwukrotnym żądaniu KRS, ujawniono, że cypryjska spółka była reprezentowana przez tych samych ludzi, którzy przywłaszczyli moje udziały w +eBilet+" - podkreśla założyciel portalu eBilet.

PAP zapytał Sąd Okręgowy w Warszawie o kwestię przedłużającego się postępowania dot. założyciela portalu eBilet. Zapytał m.in. o to, czy to prawda, że na ponad rok zagubiły się akta sprawy oraz czy rzeczywiście doszło do pomylenia nazw spółki w zapytaniu skierowanym do Allegro i UOKiK.

W odpowiedzi samodzielna sekcja prasowa sądu poinformowała, że akta sprawy zostały przesłane do biegłego, a odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona po ich zwrocie. "Przewidywany termin zwrotu akt to 2 listopada 2020 r." - przekazała sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Zapomniano tu jednak dodać, że znowu ktoś w XX wydziale tego sądu zadbał o to, aby postanowienie sędziego o przekazaniu akt do biegłego (z połowy czerwca b.r.) nie zostało w ogóle wykonane. Zrobiono to dopiero pod koniec września, po interwencji u Prezesa Sądu. Zbieżność z terminem giełdowej emisji Allegro jest oczywista. Tak jest za każdym w razem w procesie przeciwko ludziom, którzy przywłaszczyli moje udziały" – odpowiada Krupa-Lubański.

Jego sprawą zajęła się też Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która z kolei przekazała PAP, że postępowanie jest w toku.

"Pozostaje w fazie +in rem+. W ramach śledztwa gromadzony jest obecnie materiał dowodowy. Mając na względzie etap przedmiotowego postępowania oraz charakter zaplanowanych czynności procesowych nie jest możliwe przekazanie szczegółowych informacji o aktualnym biegu postępowania" - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Zdaniem Krupy-Lubańskiego, prokuratura również przeciąga i opóźnia tę sprawę. "Kompletnym i niezwykle starannie opracowanym materiałem dowodowym dysponuje już od roku. Moim zdaniem po prostu nie chce sprawiać kłopotu Allegro" – mówi założyciel "eBilet.pl".

PAP o tę sprawę zapytała również kancelarię prawną reprezentującą byłych udziałowców firmy stworzonej przez Piotra Krupy-Lubańskiego. W czwartek adwokat Tomasz Ludwik Krawczyk z kancelarii GKR Legal odpisał, że kancelaria prześle PAP "oświadczenie ze stanowiskiem naszych Mocodawców wobec twierdzeń Pana Krupy najdalej jutro" (w piątek - PAP), ale w piątek przesłał mailem jedno zdanie: "Uprzejmie informuję, że nasi Mocodawcy postanowili nie komentować w mediach sporu z Panem Piotrem Krupą przed zakończeniem toczących się spraw sądowych".

Aleksandra Kuźniar (PAP)

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum