Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

ZPPHiU: PRCH manipuluje faktami, by umocnić pozycję galerii względem najemców

- Apelujemy o przyjęcie korekt legislacyjnych w sprawie regulacji dotyczących stosunku najmu lokali użytkowych w obiektach wielkopowierzchniowych. Przyjęcie proponowanych korekt ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wielkie galerie będą dalej z pozycji siły wymuszać zapisy umowne krzywdzące dla najemców. A tak w istocie wyglądają dziś relacje pomiędzy centrami handlowymi, za którymi stoją potężne fundusze inwestycyjne, a nami–producentami, kupcami, w dużej mierze rodzinnymi, polskimi firmami - piszą w apelu do parlamentarzystów przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.
Reklama

- W rzeczywistości galerie nie tylko zabiegają dziś o utrzymanie zysku, ale jeszcze domagają się pomocy od państwa, wyciągając ręce po pieniądze polskich podatników. My, najemcy, walczymy o życie. O tym, jak wygląda kondycja koncernów będących właścicielami centrów handlowych, można się dowiedzieć z dostępnych publicznie raportów giełdowych. Jednoznacznie potwierdzają one kontynuację olbrzymich zysków - czytamy w apelu.

- Jako przedsiębiorcy skupieni w ZPPHiU w pierwszej kolejności czujemy się w obowiązku zadać kłam fałszywym i krzywdzącym tezom prezentowanym w przestrzeni publicznej przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). W apelu skierowanym do Pań Posłanek i Panów Posłów PRCH twierdzi, że projektowane zmiany wdrażały przepisy z mocą wsteczną, stanowiły niedozwoloną pomoc publiczną,a także rodziły potencjalną odpowiedzialność Skarbu Państwa. Wszystkie te informacje są nieprawdziwe,stanowią przykład nacisku i manipulacji,do jakich uciekają się galerie handlowe, aby zrealizować tylko swoje własne, partykularne cele maksymalizacji zysku i nie ponoszenia kosztów pandemii.Fakty są zupełnie inne - piszą przedstawiciele ZPPHiU. 

- Po pierwsze, projektowana ustawa ma wywierać skutki w zakresie przyszłych lockdownów, więc na pewno nie można mówić o działaniu prawa wstecz. Po drugie,projektowana ingerencja ustawodawcy bazuje na znanej w kodeksie cywilnym klauzuli rebus sic stantibus, zgodnie z którą w sytuacji nadzwyczajnej można zmienić treść zobowiązań stron umowy, długość obowiązywania umowy czy nawet rozwiązać umowę.Ingerencja ustawodawcy ma zapobiec nie tylko długotrwałym sporom sądowym, które sparaliżują polski system sprawiedliwości,ale w szczególności ma zapobiec sytuacji podobnej do kredytów frankowych,w której nie wykorzystano dostępnych narzędzi do rozwiązania sytuacji potencjalnego konfliktu społecznego - uważa Związek.

- Projektowane rozwiązanie poddaje pod kontrolę sądową wysokość świadczeń ustalonych ustawą,co powoduje, że żadna ze stron nie poniesie szkody ponieważ ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie,a skoro tak to nie powstaną roszczenia wobec Skarbu Państwa i nie powstanie żadne przysporzenie, które mogłoby być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.Jako wyjątkowo niegodne oceniamy posługiwanie się przez PRCH zmanipulowanymi danymi mającymi wskazywać, że kolejne lockdowny nie miały wpływu na sytuację finansową najemców – w szczególności takich firm jak LPP, CCC, 4F. Jest to oczywiste kłamstwo. Dla przykładu:firma LPP, nasz narodowy czempion i jedna z największych i dotąd najdynamiczniej rozwijających się firm odzieżowych na świecie, w roku 2020 poniosła stratę w kwocie 190 mln złotych, zaś w 2019roku, przed rozpoczęciem pandemii,uzyskała zysk w kwocie 486 mln złotych. W normalnych warunkach LPP planowało uzyskać w 2020 roku zysk w kwocie 654 mln złotych, a różnica wyniosła więc prawie 800 mln złotych. To tylko jeden z wielu przykładów manipulacji,jakiej dopuszcza się PRCH. Nie ma wątpliwości, że jeżeli największa i najsilniejsza firma z branży tak głęboko została dotknięta skutkami pandemii, to mniejsze od niej podmioty są w jeszcze gorszej sytuacji.

- W tym samym czasie właściciele i zarządzający galeriami handlowymi prowadzili i prowadzą działania mające na celu przerzucenie na nas wszystkich negatywnych skutków pandemii. W czasie, w którym nasza sprzedaż w galeriach spadła o połowę, ponoszone przez nas świadczenia na ich rzecz wzrosły o kilkadziesiąt procent wskutek osłabienia się naszej waluty wobec EURO, czyli waluty,w której olbrzymia część najemców ma określoną wysokość należnych świadczeń. Jednocześnie w pełni zaczęli korzystać ze standardowych zapisów umownych,które w krajach „starej UE” mających o wiele dłuższą praktykę rynkową są niespotykane, a których bezprawność i wynikająca z nich rażąca nierównowaga stron są porażające - argumentuje ZPPHiU.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum