Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Handlujący grzybami i owocami leśnymi nie będą karaniRzeczpospolita - 14 grudnia 2010 10:06


Posłowie rozpoczynają pracę nad zmianami w kodeksie wykroczeń. Sprawa dotyczy handlu towarami w miejscach do tego nieprzeznaczonych - poza sklepem, halą, bazarem - czytamy w Rzeczpospolitej.

Handlarze, którzy mimo ukarania nie zaprzestaną niezgodnego z prawem zarobkowania, będą tracili towar, którym handlowali. Sąd ma ogłaszać jego przepadek, nie bacząc na to, czy handlarz jest jego właścicielem.

Sankcje nie będą dotyczyć osób handlujących grzybami, owocami leśnymi i płodami rolnymi poza miastami. Według autorów noweli sprzedaż ta jest najczęściej jedynym źródłem dochodu i utrzymania dla wielu bezrobotnych lub bezdomnych. Działalność taka ma charakter sezonowy, nie jest dokuczliwa, a często wręcz społecznie pożyteczna.