Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lubelski sąd postanowił o zabezpieczeniu roszczeń EurocashEmperia, www.dlahandlu.pl - 21 września 2011 08:56


Sąd Okręgowy w Lublinie doręczył Emperii Holding i spółce zależnej P1 postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash dochodzonego w przyszłym procesie arbitrażowym, który ma ustalić, czy lubelska spółka miała prawo odstąpić od umowy inwestycyjnej z Eurocash. Proces ma ustalić także cenę za udziały i akcje objęte tą umową inwestycyjną.

- Wydanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Eurocash S.A. pozostaje bez wpływu na strategię działania Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Spór pomiędzy stronami umowy inwestycyjnej będzie rozstrzygany przez sąd polubowny, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 60 w dniu 12 września 2011 r. - czytamy w komunikacie Emperii.