Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Category manager w sieci handlowej zarabia od 12 do 15 tys. zł bruttoMichael Page, www.dlahandlu.pl - 23 września 2011 09:34


Zdaniem ekspertów z międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page popyt na specjalistów odpowiedzialnych za działania marketingowe i sprzedażowe w sieciach handlowych znacznie przewyższa podaż.

Dla większości producentów dóbr szybkozbywalnych handel nowoczesny jest głównym kanałem dystrybucji. Dlatego, jak podkreśla Rafał Dąbkowski z firmy doradztwa personalnego Michael Page, branża FMCG potrzebuje obecnie specjalistów odpowiedzialnych za działania marketingowe i sprzedażowe w sieciach handlowych. Do najpopularniejszych stanowisk należą: Key Account Manager, Category Manager oraz Trade Marketing Manager.

Do obowiązków Key Account Managera w firmie z branży FMCG należy obsługa kluczowych klientów (klienci sieciowi), prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowywanie umów i ich egzekucja, a także monitorowanie i analiza rynku oraz aktywności konkurencji. Według analiz firmy Michael Page, średnie miesięczne wynagrodzenie Key Account Managera kształtują się na poziomie 12-14 tys. zł brutto.

Na podobne wynagrodzenie w firmie z branży FMCG może liczyć Category Manager, czyli osoba odpowiedzialna za całościowe zarządzanie kategorią produktów oraz określenie i realizację strategii ich rozwoju.  Jak wynika z doświadczenia ekspertów Michael Page, wynagrodzenie na tym stanowisku kształtuje się na poziomie średnio od 12 do 15 tys. zł brutto i jest uzależnione od wielkości działu oraz kategorii.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku Trade Marketing Managera. Wymagania stawiane pracownikom na tym stanowisku to m.in. 3-letnie doświadczenie w obszarze trade marketingu w branży FMCG, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, nastawienie na cel, kreatywność, perswazyjność, komunikatywność. Idealny kandydat powinien również doskonale znać wszelkie aspekty działań BTL oraz osiągać zakładane cele w ramach określonego budżetu. Trade Marketing Manager może liczyć na wynagrodzenie rzędu 10-12 tys. zł brutto w przypadku samodzielnego stanowiska, a nawet ponad 14 tys. zł brutto, gdy zarządza zespołem.