Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Emperia wybrała potencjalnych inwestorówwww.dlahandlu.pl - 4 października 2011 09:07


Emperia zakończyła proces gromadzenia i wyboru ofert w pierwszym etapie postępowania aukcyjnego związanego z pozyskaniem inwestora dla segmentu detalicznego. Wśród chętnych są zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. Ogłaszając proces aukcyjny zarząd Emperii określił minimalną wartość transakcji na poziomie 900 mln zł. Analiza otrzymanych ofert wskazuje, że Emperia otrzyma co najmniej taką kwotę.

Zarząd Emperii, wspólnie z doradcą inwestycyjnym - KPMG Advisory, w ostatnich dniach dokonał oceny otrzymanych propozycji i przeprowadził konsultacje z wybranymi podmiotami w celu doprecyzowania treści ofert. Na tej podstawie powstała lista kilku podmiotów zaproszonych do kolejnego etapu procesu.

- Po analizie niewiążących ofert podtrzymujemy opinię zarządu w kwestii minimalnej ceny transakcji - w procesie pozyskiwania inwestora dla segmentu detalicznego powinniśmy osiągnąć kwotę co najmniej 900 mln zł. Potencjalni inwestorzy, którzy znaleźli się na krótkiej liście będą mieli możliwość rozpoczęcia procesu due dilligence już w tym tygodniu - mówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

W kolejnym etapie potencjalni inwestorzy przyjrzą się stanowi prawnemu i finansowemu detalu Emperii i na tej podstawie będą mogli przygotować wiążące i ostateczne oferty. Będą mieli na to czas do końca października. Niezbędne dane spółka udostępni poprzez wirtualny data room. Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym inwestorem nastąpi do końca tego roku.

Proces aukcyjny związany z pozyskaniem inwestora dla swojego segmentu detalicznego Emperia ogłosiła pod koniec czerwca. Transakcja dotyczy sieci sklepów: Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maro Markety, które posiadają łącznie 233 placówki.

Równolegle do procesu aukcyjnego Emperia rozwija segment detaliczny. Spółka nieustannie poszukuje lokalizacji dla nowych placówek i uruchamia kolejne supermarkety. Tylko w pierwszych dwóch kwartałach tego roku ruszyło 7 nowych Stokrotek, a plany na 2011 rok zakładają otwarcie nawet 20 lokalizacji.

Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2011 roku w ramach działalności kontynuowanej przychody ze sprzedaży w wysokości 2,58 mld zł, wyższe o 8,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk EBITDA osiągnął w tym okresie poziom 79,6 mln zł, wyższy o 6,4 proc., natomiast zysk netto w wysokości 28,7 mln zł był niższy o 4,6 proc. W tym czasie na inwestycje spółka przeznaczyła 40,4 mln zł.