Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Fresh24.pl obejmuje akcje A.plGPWInfostrefa - 4 października 2011 09:12


Fresh24.pl objął 256.666 zwykłych na okaziciela serii F A.pl Internet S.A. w zamian za cenę emisyjną w wysokości 7,50 zł za każdą poszczególną akcję i 1.924.995 zł za wszystkie akcje - poinformowała spółka.

Po dokonaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców akcje objęte przez Fresh24.pl S.A. reprezentować będą 6,46 proc. kapitału zakładowego A.pl Internet, oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu A.pl Internet.

A.pl Internet S.A. prowadzi delikatesy internetowe pod nazwą a.pl (www.a.pl) w ścisłej współpracy z Bomi S.A.

Zarzad Fresh24.pl S.A. informuje, iż jednocześnie zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym umowa objęcia akcji serii F A.pl Internet S.A. wygaśnie, jeżeli w terminie do dnia 13.10.2011 r. strony umowy nie ustalą ostatecznych zasad współpracy w zakresie podstawowej działalności operacyjnej lub w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej w ramach spółki jednej ze stron.

Czytaj równiez: Fresh24 i A.pl prowadzą rozmowy na temat współpracy