Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

LD Holding organizuje szkolenie z zakresu zarządzania sklepem franczyzowymwww.dlahandlu.pl - 24 października 2011 10:48


LD Holding kontynuuje szkolenia pracowników firmy. Wkrótce zostanie przeprowadzona ich 15. edycja, a tematem będzie "Zarządzanie sklepem franczyzowym" .

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników firm handlowych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i organizowane jest w ramach projektu „Doskonalenie kadr w PSH eLDe" którego celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych poprzez podniesienie kwalifikacji ich pracowników.

Firma przeprowadza szkolenia w partnerstwie z firmami AT Group oraz PPH Multimex w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie sieć poszukuje spółki, która przeprowadzi szkolenie z tematu „Każdy z nas reprezentuje firmę".