Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tradisu przez Eurocashwww.dlahandlu.pl - 27 października 2011 10:52


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał Eurocash zgodę na przejęcie Grupy Tradis. Celem Eurocash jest możliwie szybkie sfinalizowanie transakcji i przejęcie Grupy Tradis od Grupy Emperia Holding.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezes UOKiK ma na celu przeciwdziałanie konsolidacji, w wyniku której może dojść do istotnego zakłócenia, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego wyeliminowania konkurencji. Transakcja podlega zgłoszeniu do Urzędu, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Prezes Urzędu może wydać zgodę lub zakazać połączenia. W sprawach prowadzących do istotnego ograniczenia konkurencji, prawo przewiduje możliwość wydania zgody warunkowej na dokonanie transakcji, przy jednoczesnym nałożeniu na jej uczestników określonych obowiązków - może to być np. sprzedaż majątku lub jego części czy wyzbycie się kontroli nad określonym przedsiębiorcą.

Do UOKiK trafił wniosek Eurocash dotyczący zamiaru przejęcia ośmiu spółek należących do grupy kapitałowej, na czele której stoi Emperia Holding - Tradis, Detal Koncept, Euro Sklep, Partnerski Serwis Detaliczny, Lewiatan Zachód, Lewiatan Północ, Drogerie Koliber i Lewiatan Opole.

Eurocash zajmuje się hurtową sprzedażą produktów FMCG. Posiada ponad 130 hurtowni na terenie całego kraju. Stoi również na czele grupy kapitałowej, której spółki m.in. prowadzą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych oraz zarządzają siecią sklepów m.in. Delikatesy Centrum i Abc Sklepy po sąsiedzku. Przejmowani przedsiębiorcy należą do grupy kapitałowej Emperia Holding. Największym z nich jest Tradis, który prowadzi m.in. hurtową sprzedaż produktów codziennego użytku, za pośrednictwem ok. 60 hurtowni. Pozostałe spółki zajmują się detalicznym handlem FMCG -poprzez własne sklepy oraz zarządzając franczyzowymi i partnerskimi sieciami, takimi m.in. jak Lewiatan, Groszek czy Drogerie Koliber.

Podstawą zgłoszenia do UOKiK była umowa pomiędzy Eurocash i Emperia, podpisana 21 grudnia 2010 r. Z informacji przekazanych do Urzędu wynika, że transakcja wynika ze strategii rozwoju Eurocash, która zakłada rozwój sieci punktów sprzedaży. Ma to pozwolić na skuteczniejsze konkurowanie z sieciami detalicznymi oraz na rynku hurtowego handlu.

W trakcie prowadzonego postępowania UOKiK przeprowadził badania rynków, na których działalność uczestników koncentracji pokrywa się. Do blisko 800 przedsiębiorców wysłana została ankieta dotycząca m.in. przychodów uzyskanych z hurtowej sprzedaży produktów FMCG.

Decyzja prezes UOKiK ma charakter warunkowy - w ciągu 12 miesięcy od momentu przejęcia kontroli nad Grupą Tradis, Eurocash będzie zobowiązany wyzbyć się praw do 12 hurtowni znajdujących się w następujących miejscowościach: Ryki, Gorzów Wlkp., Płońsk, Kopytów, Brodnica, Płock, Zamość, Łomża, Biała Podlaska, Kraśnik, Suwałki oraz Ostrowiec Świętokrzyski. 

- Sprzedaż będzie mogła nastąpić na rzecz niezależnego inwestora spoza grupy Eurocash. Musi on również gwarantować prowadzenie takiej samej działalności handlowej, jak sprzedawane hurtownie - w przeciwnym razie nie zostanie zaakceptowany przez Urząd - wyjaśnia Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.  

Powyższe lokalizacje stanowią ok. 3 proc. łącznej liczby placówek połączonej grupy i generują ok. 4 proc. obrotów pro-forma Grupy Eurocash i Grupy Tradis.