Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Od 19 listopada zakaz sprzedaży towarów poza targowiskiemDziennik Gazeta Prawna - 28 października 2011 09:43


Strażnicy gminni będą nakładać grzywny w drodze mandatu za sprzedawanie towarów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nowe uprawnienia funkcjonariuszy znalazły się w projekcie nowelizującym rozporządzenie przygotowanym przez MSWiA w sprawie wykroczeń - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Projekt jest wynikiem nowelizacji kodeksu wykroczeń, która wejdzie w życie 19 listopada. Zgodnie z nią zakazane będzie sprzedawanie towarów poza targowiskiem.

Przepisy mają na celu wyeliminowanie handlu ulicznego. Osoby, które mimo zakazu będą sprzedawać produkty mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Muszą też liczyć się z tym, że sąd może orzec przepadek rzeczy, które sprzedawały.