Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kontenery na targowisku bez podatku od nieruchomościDziennik Gazeta Prawna - 28 grudnia 2011 09:18


Przenośne kontenerowe pawilony handlowe nie są urządzeniami budowlanymi i nie mogą być one przedmiotem nałożenia podatku od nieruchomości - wyjaśnia Dziennik Gazeta Prawna.

Dziennik Gazeta Prawna przytacza przykład, gdzie sąd rozstrzygnął sprawę, która dotyczyła decyzji burmistrza miasta, określającą zobowiązanie do zapłaty opłaty targowej. Według burmistrza podatnik, który prowadził sprzedaż na targowisku przez 43 dni, nie mógł być zwolniony z opłaty targowej. Z akt wynikało, że nie był on bowiem podatnikiem podatku od nieruchomości od żadnych przedmiotów znajdujących się na terenie targowiska. Grunt, jak i przenośne pawilony kontenerowe posadowione na tym gruncie były własnością firmy posiadającej targowisko.