Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Firmy czekają na zapłatę od kontrahentów średnio 4 m-ce i 12 dniKRD, www.dlahandlu.pl - 26 czerwca 2012 09:19


W I kwartale 2012 roku wydłużył się także średni czas oczekiwania na zapłatę i wynosi on teraz 4 miesiące i 12 dni, a 25,8% wszystkich faktur jest płaconych po terminie. W 15% z tych przeterminowanych, termin płatności minął 12 miesięcy temu - takie płatności są uznawane już za stracone. Prawie 36% firm nie płaci w terminie swoim kontrahentom, bo same nie otrzymały zapłaty, 35% ogranicza inwestycje.

Najnowszy raport KRD pokaju również, że ponad 1/5 polskich przedsiębiorców z sektora MSP spotkała się w ostatnim roku często z nierzetelnością ze strony kontrahentów, a blisko 64% sporadycznie. Tylko 15% firm twierdzi, że nie miała do czynienia z takim zjawiskiem.78% z grona tych przedsiębiorstw, które trafiły na nieuczciwych klientów, straciło na tym od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Na szczęście w 45% te straty nie były duże, sięgały bowiem kilku tysięcy złotych, ale w 33% nierzetelność klientów kosztowała ankietowane firmy kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. Oczywiście nominał nie mówi wszystkiego o znaczeniu takiej straty dla kondycji finansowej firmy w oderwaniu od wielkości jej obrotów i zysków, bo dla mikroprzedsiębiorstwa kilka tysięcy złotych, które nie wpłynęły na konto może przesądzić o jego upadłości.
Okazuje się, że co 4 (a dokładnie 26%) firma nigdy nie weryfikuje wiarygodności swoich kontrahentów. Na drugim biegunie mamy 16% przedsiębiorców, którzy takiej weryfikacji dokonują zawsze. Po środku jest największa grupa - 58% - tych, którzy zasięgają informacji o kontrahencie, ale z pominięciem drobnych transakcji (22%), bądź wręcz rezerwują sprawdzanie tylko dla kluczowych dla firmy transakcji (36%).