Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Siła nabywcza warszawskich konsumentów to 4,6 mld zł rocznieGfk, www.dlahandlu.pl - 15 marca 2013 09:42


Pięć największych galerii handlowych w Warszawie przyciąga do siebie 45 proc. klientów, którzy regularnie robią zakupy odzieży i obuwia w dużych obiektach handlowych.

Oznacza to, że na rynku, jakim jest aglomeracja warszawska zamieszkiwana przez ponad 1,8 mln osób w wieku 18-65 lat, 800 tys. z nich kupuje regularnie odzież i obuwie w Arkadii, Złotych Tarasach, Blue City, Galerii Mokotów oraz Wola Parku. Reszta z 20 centrów handlowych walczy o pozostałe 55 proc. rynku.

Jak wynika z badań Gfk, centra handlowe to główny, ale niejedyny kanał dystrybucji odzieży i obuwia w aglomeracji warszawskiej. Nadal duży udział w sprzedaży tych kategorii towarów mają hipermarkety, sklepy uliczne oraz targowiska - w zależności od kanału, zakupów dokonuje tam od 22 proc. do 35 proc. konsumentów. W ostatnim okresie popularnym i liczącym się kanałem dystrybucji "mody" staje się internet. Co więcej wyniki badania wskazują, iż ponad połowa klientów galerii handlowych podejmując decyzje zakupowe w odniesieniu do odzieży i obuwia, ulega tzw. efektowi ROPO (ang. Research Offline Purchase Online), czyli ogląda produkty w sklepie zlokalizowanym w galerii handlowej, natomiast zakupu dokonuje w sklepie internetowym.

Ponadto wyniki badania wskazują, iż to, kto i gdzie kupuje ściśle skorelowane jest z zasobnością portfela, choć nawet konsumentom najzamożniejszym zdarza się kupować odzież w hipermarkecie oraz na bazarze.

Wartość całego rynku warszawskiego, definiowanego siłą nabywczą konsumentów na zakup odzieży i obuwia wynosi 4,6 miliarda zł rocznie.

Wyniki pochodzą z najnowszego raportu instytutu GfK Polonia "Wielkie badanie klientów warszawskich centrów handlowych" omawiającego strukturę handlu odzieży i obuwia w Warszawie, kategorie klientów galerii handlowych, podział budżetu pomiędzy galerie oraz inne kanały zakupowe, postrzeganie poszczególnych centrów handlowych.