Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pracuj.pl: O 4,5 proc. spadła liczba ofert pracy w branży handelpracuj.pl/dlahandlu.pl - 10 kwietnia 2013 12:04


Najnowszy raport „Rynek Pracy Specjalistów" portalu Pracuj.pl, pokazuje, że na rynku pracy nadal mamy do czynienia ze stagnacją. Niepokojące jest to, że spowolnienie widoczne jest już w sektorach (handel i IT), które do tej pory, niezależnie od koniunktury w gospodarce, zawsze odnotowywały wzrost popytu na pracowników.

Zauważyliśmy niewielki spadek koniunktury w obszarach, które do tej pory uważane były za pewniaki, czyli w sektorze handlowym, a także w nowych technologiach i IT - mówi Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy serwis Pracuj.pl.

90 083 - tyle ofert pracy w I kwartale tego roku opublikowali pracodawcy w serwisie Pracuj.pl. To co prawda o 18,6 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2012, ale trzeba pamiętać o pewnej tendencji, która widoczna jest już od kilku lat. Pod koniec roku duża część pracodawców wstrzymuje projekty rekrutacyjne i dlatego na początku nowego roku widocznie rośnie liczba ofert pracy. Natomiast porównując dane rok do roku widać, że pracodawcy są raczej powściągliwi w tworzeniu nowych miejsc pracy i mamy do czynienia ze stagnacją, bo liczba ofert w I kwartale tego roku była tylko nieznacznie mniejsza niż w I kwartale 2012 roku (spadek o 1%).

Choć, jak pokazują dane, spadek popytu na pracowników nie jest na razie bardzo duży, to niepokojące jest to, że w analizowanym okresie, w porównaniu do ubiegłego roku, o 4,5% spadła liczba ofert w sektorze najczęściej poszukującym pracowników, czyli w handlu i sprzedaży. Jednocześnie o 6 proc. więcej było ofert pracy w branży FMCG.

Nadal najbardziej poszukiwanymi specjalistami są handlowcy (ponad 38 tys. ofert w analizowanym okresie). O pracę, podobnie jak rok temu i w poprzednich latach, najłatwiej było w woj. mazowieckim (prawie 17 tys. ofert), choć w stosunku do I kwartału 2012 odnotowano tu spadek liczby oferty o 3%. Na kolejnych miejscach z największą dostępnością ofert pracy znalazły się województwa: dolnośląskie, śląskie, małopolskie oraz wielkopolskie (podobnie było w ubiegłym roku). Nieco mniej niż przed rokiem ofert pracy pochodziło z zagranicy (spadek o 5%).