Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sfinks zmniejsza stratę, rezygnuje z konceptu expresswww.dlahandlu.pl - 2 maja 2013 09:17


Sfinks zakończył rok 2012 z łączną stratą netto w wysokości prawie 10 mln złotych. To o 9 milionów złotych lepiej niż w roku 2011. Jednocześnie zmniejszeniu o 600 tys. złotych uległy przychody firmy.


Łączny przychód netto firmy Sfinks w 2012 roku wyniósł 171, 1 mln złotych. Strata z działalności operacyjnej to 3,6 mln złotych (w 2011 roku 9,9 mln). Z kolei łączna strata netto wyniosła 10 mln złotych przy prawie 19 mln złotych w 2011 roku.

W 2012 roku Sfinks zrezygnował z funkcjonowania w Czechach, zaś na Węgrzech zawarł umowę na prowadzenie lokali z masterfranczyzobiorcą. Jednocześnie firma odstąpiła od rozwoju konceptu Express. Na negatywny wynik wpłynął  m.in. wzrost kosztów związanych z marketingiem (m.in. akcja w czasie Euro 2012 i rebrandingu Chłopskiego Jadła).

- Grupa w minionym roku wypracowała przychody skonsolidowane w wysokości 171,1 mln zł, a tym samym utrzymała poziom sprzedaży zbliżony do 2011 r., przy czym należy zauważyć, że miało to miejsce w warunkach mniejszej liczby restauracji. Na szczególną uwagę zasługują wyniki sprzedażowe sieci Chłopskie Jadło, która w 2012 r. przeszła gruntowne zmiany, w tym rebranding, wprowadzenie nowego wystroju oraz nowej oferty. Wszystko to zaowocowało wzrostem obrotów o 11%, licząc na porównywalnej sieci - napisał w oświadczeniu prezes firmy, Sylwester Cacek.

Na 2013 rok firma planuje rozwój sieci sprzedaży, wzmocnienie działań marketingowych a także maksymalizację mocy sprzedażowych w już istniejących lokalach.