Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w stagnacjiPKPP Lewiatan - 6 maja 2013 11:57


Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w kwietniu br., w notowaniu kwartalnym i rocznym, nie zmienił się. Nie ma wielkich nadziei na poprawę koniunktury w drugim kwartale.

Kolejne kwartały do końca roku też raczej nie przyniosą istotnej poprawy, bo indeks roczny jest ciągle w dołku i nie wykazuje tendencji na odbicie w górę. Dane z gospodarki nie wskazują na istotne odwrócenie stagnacji głównego czynnika wzrostu, jakim jest popyt wewnętrzny, bo chociaż kwartalny indeks popytu lekko drgnął w górę, to w notowaniu rocznym jeszcze się obniżył. Bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal maleje zatrudnienie, a pomimo że płace realne, dzięki spadającej inflacji, odnotowały niewielki wzrost, to nie uchroniło to przed dalszym spadkiem funduszu płac. Produkcja sprzedana przemysłu i sprzedaż detaliczna nadal maleją, co potwierdza brak ożywienia popytu wewnętrznego. Wprawdzie sytuację ratuje ciągle dodatni eksport netto, ale w dłuższej perspektywie przy słabnącej koniunkturze na świecie trudno będzie mu skompensować spadek popytu krajowego. Niski popyt krajowy i malejąca inflacja odbijają się na dochodach budżetowych i pogłębiają deficyt finansów publicznych, co pogarsza sytuację makroekonomiczną gospodarki.