Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Nierejestrowane spożycie alkoholu w Polsce to ok. 18 mln litrów czystego spirytusuportalspozywczy.pl - 1 sierpnia 2013 13:01


Według szacunków Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego nierejestrowane spożycie alkoholu w Polsce kształtuje się na poziomie 18 mln litrów 100-proc. alkoholu, co stanowi ok. 15 proc. legalnego rynku napojów spirytusowych w Polsce. Szara strefa generuje ok. 100-150 mln zł strat dla branży rocznie i 1,2 mld zł strat rocznie dla budżetu.

Trudno jest precyzyjnie określić wielkość alkoholowej szarej strefy. Według szacunków ZP PPS nierejestrowane spożycie kształtuje się na poziomie 18 mln litrów 100% alkoholu, co stanowi ok. 15% legalnego rynku napojów spirytusowych w Polsce - mówi Leszek Wiwała, prezes ZP PPS.
- Potwierdzają to prowadzone przez nas projekty badawcze obejmujące m.in. dane z największych spraw sądowych, monitoring bazarów i melin, analizy laboratoryjne, ankiety konsumenckie - dodaje.
Wiwała podkreśla, że w wyniku działalności osób zajmujących się nielegalnym alkoholem gospodarka traci około 6,6 tys. miejsc pracy, które powstałyby w legalnym przemyśle spirytusowym, firmach współpracującących z branżą, w tym m.in. w sektorze rolniczy, opakowaniowym, transportowym, a także handlu hurtowym i detalicznym oraz gastronomii.
- Łącznie utracony zysk firm z wszystkich wymienionych sektorów wyniósł w latach 2000-2011, aż 3,8 mld zł. Wg. szacunków ZP PPS alkoholowa "szara strefa" generuje straty dla branży na poziomie 100-150 milionów złotych rocznie, zaś dla budżetu na poziomie 1,2 mld złotych rocznie - zaznacza prezes ZP PPS.