Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Baltona notuje spory wzrost przychodów, ale nadal ma stratęportalspozywczy.pl - 30 sierpnia 2013 14:15


W pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku Baltona zwiększyła obroty o ponad 20 proc., w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, do 97,9 mln zł. Spółce udało się uzyskać dobry wynik pomimo stagnacji w liczbie odpraw pasażerów na polskich lotniskach. Jednocześnie Baltona zrealizowała stratę netto w wysokości 3,5 mln zł wobec straty netto 3,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r., co po wyeliminowaniu ujemnego podatku dochodowego w ubiegłym roku oznacza poprawę o 1,1 mln zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku polskie lotniska, w których Baltona posiada swoje sklepy odnotowały spadek liczby odprawianych pasażerów średnio o 4,1 proc. Natomiast po wyłączeniu przychodów ze sprzedaży osiągniętych na lotnisku Chopina w Warszawie w okresie porównawczym 2012 r. grupa zanotowała wzrost sprzedaży o 34 proc.

Wypracowana przez grupę w pierwszym półroczu 2013 r. EBITDA wyniosła -261 tys. zł, co w stosunku do EBITDA z I kwartału 2013 r. w wysokości -1.998 tys. zł oznacza znaczną poprawę (o 1.737 tys. zł). Jeszcze bardziej wyraźna jest poprawa w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wynik ten osiągnął wartość -2.239 tys. zł.
EBITDA "oczyszczona" z kosztów jednorazowych, w tym kosztów restrukturyzacji, ukształtowała się w okresie sprawozdawczym na poziomie 1.170 tys. zł.

- Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu 2013 roku a zwłaszcza 20 proc. wzrost obrotów przy jednoczesnym spadku liczby pasażerów na polskich lotniskach, to efekt wytężonej pracy włożonej w zwiększenie powierzchni handlowych, podniesienie współczynnika konwersji pasażerów na klientów Baltony, a także zwiększenia wartości koszyka dokonywanych zakupów. Warto również zaznaczyć, że nasze zagraniczne inwestycje we Francji i na Ukrainie charakteryzują się rosnącą liczbą pasażerów kupujących w naszych sklepach - mówi Andrzej Uryga, prezes zarządu PHZ Baltona SA.

Jak tłumaczy, wynik finansowy grupy Baltona znajduje się pod dużym wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym, jak zawieszenie funkcjonowania lotniska w Modlinie, koszty restrukturyzacji, czy prowadzone inwestycje. - Dlatego wynik EBITDA z pominięciem tych kosztów wynosi 1.170 tys. zł. Warto również dodać, że większość otwarć nowych powierzchni handlowych zostało dokonanych jeszcze przed lub na początku wakacyjnego sezonu urlopowego, co daje możliwość poprawiania wyników w następnych kwartałach - dodaje.

Pierwsze półrocze 2013 roku to poza bieżącą działalnością operacyjną, także przygotowania do wakacyjnego sezonu turystycznego. Istotnymi projektami, które Grupa prowadziła w tym okresie były otwarcia nowych sklepów i kawiarni oraz zwiększenia powierzchni sprzedażowej w niektórych z dotychczas funkcjonujących sklepów.