Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma Market będzie miała do dyspozycji kolejny duży kredytportalspozywczy.pl - 30 sierpnia 2013 22:22


Spółka Alma Market podpisała z Bankiem Zachodnim WBK umowę o linię na finansowanie w wysokości 20 mln zł.

Spółka podała, że produkty w ramach linii na finansowanie mogą być udzielane i uruchamiane w okresie do dnia 30 sierpnia 2014 roku.
Wartość wszystkich umów zawartych z Bankiem przez spółkę Alma Market i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 46 mln zł.