Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

River Island podnosi sprzedaż w EM&Fpropertynews.pl - 2 września 2013 09:11


Przychody ze sprzedaży segmentu Moda i Uroda spółki EM&F wzrosły w I połowie 2013 r. o 1,5% r/r LFL, a całkowite przychody spadły o 2% r/r do 322 mln zł. Najlepsze wyniki osiągnęły sklepy River Island. W Grupie działają też sieci GAP, Esprit, Aldo czy New Look.

W I połowie 2013 r. marża brutto wyniosła 121 mln zł (spadek o 18% r/r). Spadek nastąpił w sieciach sklepów franczyzowych, natomiast marża brutto z działalności hurtowej wzrosła.

W Polsce całkowite przychody ze sprzedaży segmentu moda i uroda spadły w I połowie 2013 r. o 19% r/r do 79 mln zł, ze względu na przeniesienie na początku 2013 r. do spółki joint venture zarządzania siecią sklepów River Island. Jak podaje firma, obecnie wyniki tych sklepów są konsolidowane jako udział w zysku bądź stracie jednostek wspózależnych.
Na bazie LFL przychody ze sprzedaży tego segmentu w Polsce obniżyły się o 2,3% r/r, ze względu na znaczący spadek liczby odwiedzających sklepy (-19% r/r na bazie LFL):

Najlepsze wyniki sprzedaży osiągnęły sklepy River Island (9 sklepów) - wzrost przychodów LFL o 3,9% r/r, a marża brutto LFL wzrosła o 5,3% r/r.

Przychody ze sprzedaży LFL sieci Esprit w Polsce (łącznie 19 sklepów) w I połowie 2013 r. wzrosły o 1,9% r/r, w efekcie poprawy konwersji, średniej wartości zakupów, lepszego zarządzania zapasem oraz wielu działań promocyjno-handlowych. W marcu br. został otwarty pierwszy salon Esprit w nowym koncepcie w Złotych Tarasach. Z kolei w II kwartale br. została wprowadzona nowa linia ubrań TREND.

Przychody ze sprzedaży LFL w sklepach marki Aldo w Polsce (17 sklepów) wzrosły o 1,1% r/r, pomimo spadku ruchu klientów o 11% r/r. Sklepom Aldo udało się zwiększyć sprzedaż i marże dzięki poprawie konwersji oraz średniej wartości zakupów.

Przychody LFL marki GAP wzrosły o 1,1% r/r (jeden sklep), a ruch klientów wzrósł o 13% r/r. Obecnie funkcjonują trzy sklepy tej marki. Jak podaje firma, wyniki sprzedaży po trzech miesiącach są bardzo obiecujące.

Przychody ze sprzedaży LFL sieci New Look w Polsce (11 sklepów) spadły o 6,1% r/r, natomiast ruch klientów spadł aż o 14% r/r. Poprawiły się natomiast wskaźniki konwersji, średnia wartość zakupów oraz marża brutto i zysk EBITDA, co jest wynikiem zmiany polityki handlowej, polegającej na mniejszych wyprzedażach i promocjach na rzecz korzystniejszego obrotu towarem.