Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Nowa strategia PRCHpr - 9 września 2013 10:40


Nowa strategia PRCH zakłada rozwój trzech istotnych dla firm członkowskich filarów: networkingu, edukacji oraz bazy wiedzy. Wokół tych trzech obszarów powstały w ramach zespołu PRCH działy zarządzane kolejno przez Paulinę Smolarek i Natalię Pawluczuk oraz Radosława Knapa, który będzie kontynuował rozwój projektów o charakterze badawczym na stanowisku wicedyrektora generalnego. Dział rozwoju, którego szefem została Monika Niewiadomska, zakłada utrzymywanie bieżącego kontaktu z firmami członkowskimi oraz budowanie relacji biznesowych z pozostałymi podmiotami aktywnymi w branży centrów handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych jest organizacją non-profit. Od 2003 roku zrzesza ok 200 firm pracujących w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, najemców, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Celem PRCH jest wspieranie rozwoju rynku centrów handlowych w Polsce.