Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rozbudowa szansą na naprawienie słabości centrum handlowegopropertynews.pl - 23 września 2013 16:55


Inwestycja rozbudowy centrum handlowego jest nie tylko szansą na "nowe otwarcie" dla działającego od wielu lat projektu, ale również możliwością naprawienia dotychczasowych słabości i dopasowania oferty do zmieniających się trendów. - Do tej pory nasza oferta nie odpowiadała na wszystkie potrzeby naszych klientów - brakowało szerszej propozycji mody męskiej i dziecięcej oraz bogatszego wyboru punktów gastronomicznych i rozrywkowych. - mówi w rozmowie z Propertynews.pl Krzysztof Brączek, dyrektor centrum handlowo-rozrywkowego Gemini Park Bielsko-Biała. Realizowana obecnie inwestycja ma szansę to zmienić.

Rozbudowa centrum handlowego to bardzo złożony projekt, którego powodzenie zależy od doświadczenia i profesjonalizmu szeregu osób oraz specjalistycznej wiedzy wielu firm podwykonawczych. Kluczowe jest dogłębne przygotowanie się do inwestycji zarówno od strony finansowej, komercyjnej, jak i technicznej oraz logistycznej. Należy przewidzieć szereg niespodziewanych sytuacji, które mogą wyniknąć w trakcie prac, tak od strony budowlanej (np. konstrukcji budynków, wykonawców, a nawet warunków atmosferycznych), jak i rozmaitych organizacji i instytucji, klientów, najemców - mówi Krzysztof Brączek.

- Przez cały czas trwania rozbudowy centrum musi funkcjonować sprawnie, roboty budowlane nie mogą dezorganizować codziennej pracy najemców oraz wpływać na komfort zakupów naszych klientów. By zadbać o te potrzeby, przez cały proces rozbudowy Gemini Park Bielsko-Biała systematycznie informujemy o harmonogramie prac oraz planowanych działaniach, powiększyliśmy też ilość osób, która na bieżąco utrzymuje czystość w obiekcie. Dodatkowo, wzmocniliśmy system identyfikacji wizualnej, oznakowanie inwestycji i dróg dojazdowych. Wśród naszych klientów rozdystrybuowaliśmy informatory z mapkami ułatwiającymi poruszanie się po centrum. Istotną rolę nadaliśmy również do komunikacji marketingowej, która stale wspiera działania związane z rozbudową. Wszystkie te działania sprawiają, że proces rozbudowy nie jest uciążliwy dla najemców i klientów Gemini Park - wyjaśnia.