Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

E-handel: Wzrasta liczba klauzul niedozwolonychwww.dlahandlu.pl - 30 września 2013 11:17


W trzecim kwartale roku 2013 w rejestrze klauzul niedozwolonych jest już ponad pięć tysięcy niezgodnych z prawem zapisów, które działają na szkodę konsumentów. Do końca roku pojawi się w nim jeszcze ok. 500 nowych zapisów - szacują specjaliści serwisu KlauzuleNiedozwolone.pl.

Klauzule niedozwolone to niezgodne z prawem zapisy, które pojawiają się w umowach zawieranych z konsumentami. Uznane za niezgodne z prawem przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiają do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z nazwą przedsiębiorcy, który je zastosował.

Obecna dynamika pojawiania się nowych klauzul niedozwolonych w rejestrze jest prawie o jedną piątą wyższa, niż w rekordowym roku 2012 - codziennie pojawia się blisko 5 nowych zapisów. Warto przypomnieć, że tylko w zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru ponad 1400 niezgodnych z prawem zapisów. Wcześniej, przed wzmożeniem aktywności stowarzyszeń konsumenckich, roczna średnia była prawie 5 razy mniejsza.