Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Ceny żywności na stabilnym poziomiewww.dlahandlu.pl - 16 października 2013 09:28


Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r. w stosunku do II kwartału 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).

Natomiast, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z transportem (o 0,8%), wzrost cen odzieży i obuwia (o 0,7%), a także towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie edukacji (o 6,9%) oraz zdrowia (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,02 p. proc.

We wrześniu br. ceny  żywności pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem (wobec spadku o 1,3% w sierpniu br.). Najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce (o 1,6%) oraz mięso ( przeciętnie o 1,1%, w tym mięso wieprzowe – o 2,7%, a wołowe i drób – po 0,4% ) . Za wędliny należało zapłacić o 0,8% więcej niż w poprzednim miesiącu. Droższe niż w sierpniu br. były artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (o 1,0%, w tym mleko – o 2,1%, jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne – o 1,2% , sery – o 1,0%, przy nieznacznym spadku cen jaj – o 0,1%). We wrześniu br. podrożały także ryby i makarony (po 0,2%). Tańsze niż przed miesiącem były natomiast owoce (o 6,5%), cukier (o 1,1%), warzywa (o 0,9%) a także pieczywo i ryż (po 0,2%).

We wrześniu br. ceny napojów bezalkoholowych utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Podrożały soki (o 0,7%) wody mineralne lub źródlane (o 0,2%) oraz herbata (o 0,1%). Obniżyły się natomiast ceny kawy (o 0,2%). Za napoje alkoholowe należało zapłacić o 0,2% więcej niż w sierpniu br. Wyroby tytoniowe podrożały o 0,1%