Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Operatorzy handlowi najchętniej wynajmują powierzchnie magazynowe na Górnym Śląskuwww.dlahandlu.pl - 22 października 2013 09:46


Łączna powierzchnia centrów dystrybucji 15 największych spożywczych sieci handlowych wynosi 1,3 mln mkw. Średnia powierzchnia centrum dystrybucyjnego wynosi 28 000 m kw., a jeden obiekt obsługuje przeciętnie 180 sklepów - wynika z najnowszego raportu firmy DTZ "Logistyka sieci handlowych".

Operatorzy handlowi w latach 2010 - 2012 najchętniej najmowali powierzchnie na Górnym Śląsku, w Centralnej Polsce i w regionie warszawskim. W regionie warszawskim zaobserwowano interesujący trend – w strefie I w latach 2010 - 2012 zanotowano wzrost udziału operatorów handlowych w wolumenie najmu, w porównaniu do lat 2005 - 2007. Jednocześnie odwrotna tendencja obserwowana była w Strefie II i I II. Wpływ na zmiany miały m.in. firmy z branży e - commerce, decydujące się na wynajem małych i średnich modułów w obrębie miasta. Największe zmiany cechują jednak region poznański, gdzie udział operatorów handlowych w wolumenie najmu spadł z 45% w latach 2005 - 2007 do poniżej 5% w latach 2010 - 2012. Tak znaczący udział Poznania i okolic w latach 2005 - 2007 wynikał z faktu, że w tym regionie zapoczątkowany został rozwój kilku dużych sieci handlowych, które tutaj postanowiły lokalizować swoje pi rwsze centra dystrybucji. To w tym regionie podpisana została największa dotychczas umowa najmu powierzchni magazynowej ( najem 60 tys. m kw. przez H&M w Panattoni Park Poznań w 2006 roku ). Operatorzy handlowi są nadal obecni w regionie Poznania, jednak w latach 2010 - 2012 zdecydowana większość znaczących transakcji z sektora handlowego zawarta została w obrębie wspomnianych już regionów Górnego Śląska, Centralnej Polski oraz regionu warszawskiego.

Zagraniczne sieci spożywcze rozpoczynając działalność w Polsce , swoje pierwsze sklepy najczęściej otwierały na zachodzie kraju. Przykładowo – aż trzech operatorów zagranicznych (niemieckie sieci Real i Kaufland oraz duńskie Netto) rozpoczęło swój rozwój od lokalizacji sklepu w okolicach Szczecina. Takie rozwiązanie pozwalało na sprawną obsługę sieci sklepów bez konieczności uruchamiania centrów dystrybucji na terenie Polski, które czasem powstawały nawet 6 - 8 lat po otwarciu pierwszego sklepu w kraju. W 2008 roku regionem największej koncentracji centrów dystrybucyjnych sieci spożywczych były województwa łódzkie i wielkopolskie. Wraz z dynamicznym rozwojem sieci sklepów, coraz atrakcyjniejszymi lokalizacjami pod nowe centra dystrybucji stawały się tereny położone bardziej na wschód i południe kraju. Według szacunków DTZ na koniec 2012 roku blisko połowa powierzchni centrów dystrybucyjnych zlokalizowana była w województwie śląskim, które wysunęło się na pozycję lidera, oraz w województwie łódzkim. Dalsza ekspansja sieci powinna przyczynić się do wzrostu atrakcyjności Mazowsza czy też Lubelszczyzny – jako regionów umożliwiających sprawną dystrybucję do rosnącej liczby sklepów zlokalizowanych we wschodniej części kraju.

Wybór optymalnej lokalizacji dla centrum dystrybucyjnego podyktowany jest przez wiele czynników. Aspektem znacząco wpływającym na atrakcyjność danej lokalizacji, szczególnie w przypadku podejmowania decyzji o lokalizacji magazynu centralnego, jest rozbudowana infrastruktura transportowa, umożliwiająca szybką dystrybucję do różnych regionów kraju. W celu porównania kluczowych ośrodków logistycznych pod tym względem, DTZ przeprowadziło poglądową symulację, polegającą na oszacowaniu czasu dojazdu z danego ośrodka logistycznego do czterech wybranych miast na terenie Polski. Dla każdego ośrodka wybrano jedną miejscowość, atrakcyjną pod względem lokalizacji obiektu logistycznego ( Centralna Polska – Stryków, Region Warszawy – Pruszków, Dolny Śląsk – Bielany Wrocławskie, Region Poznania – Komorn iki, Trójmiasto – Gdańsk, Górny Śląsk - Gliwice ). Cztery wybrane miasta (Białystok, Koszalin, Rzeszów, Zielona Góra) to ośrodki liczące pow. 100 tys. mieszkańców, zlokalizowane w różnych częściach Polski, w stosunkowo dużej odległości od sześciu głównyc h o środków logistycznych. Przeprowadzona przez DTZ symulacja pokazała, że najbardziej optymalnymi lokalizacjami centrów logistycznych , pod względem średniego czasu dojazdu do czterech analizowanych miast, są: Pruszków, Stryków i Komorniki. Średni czas dojazdu dla tych trzech lokalizacji jest prawie identyczny (ok. 260 min = 4 godz. 20 min.). 

Pod względem powierzchni, ponad 2/3 centrów dystrybucji obsługujących sieci spożywcze stanowi ich własność. Taki model biznesowy stosują przede wszystkim sieci dyskontowe. Pozostałe sieci spożywcze częściej najmują powierzchnie magazynowe lub korzystają z obydwu rozwiązań, w zależności od konkretnej lokalizacji i możliwości najmu powierzchni.