Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

POHiD chce wprowadzenia ogólnopolskiego rejestru wykroczeńpr, www.dlahandlu.pl - 28 października 2013 09:27


W związku ze zmianą dotyczącą kwoty wykroczenia z 250 zł wartości straty do wysokości ¼ płacy minimalnej POHiD postuluje prowadzenie przez policję ogólnopolskiego rejestru osób często lub „zawodowo" popełniających wykroczenia.

- Mechanizm powiązania progu wykroczenia z płacą minimalną budzi nasz sprzeciw,ponieważ proponowana zmiana prowadzi do osłabienia zaufania obywateli do Państwa, jako gwaranta ochrony prawa własności. Nie można uzależniać poziomu akceptowalności bezprawia od poziomu bogactwa społeczeństwa. W takiej sytuacji - w celu stworzenia skutecznego narzędzia do ścigania złodziei - POHiD postuluje prowadzenie przez policję ogólnopolskiego rejestru osób często lub „zawodowo" popełniających wykroczenia - argumentuje organizacja.

Prowadzenie przez policję takiego rejestru, na bazie już istniejącej bazy danych, umożliwi skutecznie ściganie ww. osób na podstawie art. 38 Kodeksu wykroczeń. - Najważniejsze jest to, że takie rozwiązanie sprawdza się lokalnie, bo policja podejmuje już takie działania (np. Legnica, Katowice), ale niestety nie mają one charakteru jednolitej procedury przestrzeganej i egzekwowanej w całym kraju. Taki system obecnie już działa w Polsce w przypadku wykroczeń drogowych, które są rejestrowane ze względu na tzw. system punktowy i w ciągu danego roku kierowca z automatu ponosi konsekwencje popełnianych wykroczeń w formie sumowania punktów (z utratą prawa jazdy włącznie). Kierowcy zatem są rejestrowani i jest wobec nich stosowany mechanizm zbliżony do tzw. czynu ciągłego. Natomiast wobec osób „zawodowo" czy „dla sportu" dokonujących kradzieży już takiego mechanizmu się nie stosuje. Dochodzi do sytuacji, w której te osoby czują się bezkarne - podaje POHID.