Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Emperia Holding ma wszystkie udziały w spółce EMP Investment Limitedwww.dlahandlu.pl - 12 lutego 2014 20:46


Emperia Holding podpisała 12 lutego 2014 roku umowę dotyczącą nabycia od spółki zależnej Stokrotka udziałów w kapitale zakładowym spółki EMP Investment Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Dzięki temu Emperia zwiększyła udziały w EMP Investment do 100 proc.

Przed dokonaniem transakcji Emperia Holding posiadała 80,27 proc. udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki EMP Investment Limited.

Przedmiotem powyższej umowy jest przeniesienie na Emitenta własności 23.211 udziałów w spółce zależnej EMP Investment Limited stanowiących 19,73 proc. udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały nabyte za gotówkę w kwocie 69.780.394,44 zł.