Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W 2013 roku zysk operatora sieci 77 Sushi to 144 tys. zł, a inwestycje pochłonęły ponad 1 mln złportalspozywczy.pl - 16 czerwca 2014 19:31


Premium Food Restaurant (PFR), operator sieci 77 Sushi, osiągnął w 2013 roku 17,2 miliona złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 16,9 miliona złotych w 2012 roku. Z raportu rocznego spółki wynika, że skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 144.227 złotych wobec 816.824 złotych w 2012 roku.

Spółka podała w raporcie, że spadek zysku netto w stosunku do roku ubiegłego w Grupie Kapitałowej PFR SA był efektem między innymi poniesienia jednorazowych kosztów związanych z: likwidacją z przyczyn ekonomicznych trzech lokalizacji (jednorazowy koszt to kwota 234 999 zł), poniesieniem kosztów operacyjnych związanych z otwarciem nowej restauracji przy ulicy Kruczej w Warszawie - przyrost kosztów, z tego tytułu, w stosunku do 2012 roku wyniósł 295 656 zł.

- Będziemy dążyć do optymalizacji kosztowej, a także do zwiększenia udziału w rynku poprzez otwarcie nowych placówek. Duże nadzieje wiążemy z restauracją przy ulicy Kruczej w Warszawie. Otwarcie tej restauracji to nasz pierwszy krok w kierunku segmentu premium, którego dynamika wzrostu, w mojej ocenie, będzie wyższa niż pozostałych segmentów - czytamy w liście prezes Tymińskiej.

Z uwagi na spowolnienie gospodarcze w branży gastronomicznej oraz dużą konkurencyjność na rynku restauracji sushi celem spółek grupy jest osiągnięcie stabilnego wzrostu sprzedaży i ciągła poprawa rentowności działalności.

Spółka podała też, że nakłady inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 1.034 272 zł, a w 2014 roku nakłady inwestycyjne planowane są na poziomie 600 tys. zł.

Obecnie spółki grupy Premium Food Restaurants zarządzają 11 restauracjami oferującymi dania kuchni japońskiej pod marką "77 Sushi".