Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Navo PGD przez Orbicodlahandlu.pl - 23 czerwca 2014 13:25


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyraził zgodę na objęcie przez bałkańską firmę Orbico, większościowego pakietu udziałów NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna. Transakcja, na mocy której Orbico obejmie 70 proc. udziałów w spółkach powiązanych z NAVO, zostanie zawarta w najbliższym czasie.

27 marca 2014 roku firma Orbico złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) o zgodę na przejęcie większościowego pakietu udziałów w grupie spółek NAVO obejmujących: NAVO PGD, Futuria Nostra, Laboo, Integra Nova.

Obie firmy zajmują się szeroką dystrybucją produktów konsumpcyjnych: kosmetyków, chemii gospodarczej, sprzętu AGD, farmaceutyków. NAVO koncentrowało się do tej pory na rynku polskim, Orbico obejmuje zasięgiem 17 krajów Europy Środkowej i Zachodniej. Na niektórych rynkach Orbico dystrybuuje ponadto marki branży spożywczej, zabawki, tekstylia, papierosy i parafarmaceutyki. Do tej pory w Polsce Orbico zajmowała się jedynie dystrybucją marki Wella Professional.

Przychody Orbico w 2013 r. sięgnęły 863 mln euro. Firma zatrudnia łącznie 3 tys. osób. Spółki grupy NAVO zamknęły ubiegły rok przychodami w wys. 215 mln euro przy zatrudnieniu na poziomie 600 pracowników.

Polscy właściciele spółek z grupy NAVO utrzymają mniejszościowe pakiety udziałów. Właścicielami obu firm są osoby prywatne. Wartość transakcji nie została ujawniona.


Roman Gajczewski, wiceprezes NAVO: - Dążeniem NAVO jest umacnianie pozycji na rynku dystrybucyjnym w Polsce i dalszy rozwój, w tym ekspansja zagraniczna. Poszukiwania inwestora, który rozumie nasz biznes, oparliśmy o założenie uzyskania znaczącego efektu synergii. Orbico jest dla nas pod tym kątem partnerem optymalnym. Portfolia dystrybuowanych produktów się uzupełniają, przez co nasza oferta będzie szersza. Dzięki większej skali uzyskamy wyższą efektywność ekonomiczną i staniemy się jeszcze bardziej konkurencyjnym dostawcą.