Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koszyk cen: Sklepy convenience trzymają poziom cen zbliżony do najbliższej konkurencjidlahandlu.pl - 2 lipca 2014 13:31


Jak wynika z badania Koszyk cen dlahandlu.pl sieci franczyzowe coraz mocniej stawiają na jednolite standardy cenowe w sklepach osiedlowych. Jeszcze rok temu różnice cen dla tego samego szyldu w różnych miastach wahały się od 50 do 70 zł. Teraz standardem jest, że ceny na podstawowe towary w całej sieci są jednakowe. Różnce 10-20 zł pochodzą głównie z różnych cen owoców i warzyw, kupowanych od lokalnych dostawców. Tak samo jak zmniejszyły się różnice pomiędzy poszczególnymi miastami, tak też dużemu spłaszczeniu uległy różnice między konkurentami, którzy na lokalnych rynkach starają się stosować względem siebie, jak najbardziej zbliżony poziom cen.

I tak dla przykładu różnica dla sklepów osiedlowych (Lewiatan, Freshmarket i Carrefour Express) w Trójmieście, Krakowie czy Poznaniu to ok. 15 zł, w Lublinie 11 zł, a w Bydgoszczy i na Górnym Śląsku zaledwie 2 zł. 

W ośmiu miastach w Polsce sieci Lewiatan za zakup 50 towarów z Koszyka pod koniec czerwca trzeba było zapłacić od 309,08 zł w Lublinie do 331,05 zł w placówce Warszawie. Dwa miesiące temu, gdy ostatnio badaliśmy sklepy osiedlowe, ceny w Lewiatanie wahały się od 299,69 zł na Górnym Śląsku do 336,15 zł w Warszawie. Rozbieżność przy zakupach w różnych miastach w sklepach z tym samym szyldem spadła z 37 zł do 22 zł.

Pod koniec czerwca sieć Freshmarket proponowała ceny na 50 produktów z Koszyka na poziomie od 313,29 zl w Lublinie do 330,95 zł w Warszawie. Dwa miesiące temu ceny w tej sieci wahały się od 314,92 zł w Poznaniu do 348,44 zł w Warszawie. Tu także rozbieżności cenowe między różnymi lokalizacjami spadły z 34 zł do 17 zł obecnie.

W sieci Carrefour Express za zakup 50 produktów z Koszyka musieliśmy zapłacić od 314,22 zł na Górnym Śąsku do 352,60 zł w Warszawie. Dwa miesiące temu  podobne zakupy w sklepach z tym szyldem kosztowały od 300,34 zł na Górnym Śląsku do 329,41 zł w Trójmieście. Tu z kolei rozbieżność cenowa między różnymi miastami wzrosła z 29 zł do 38 zł.

Monitoring cen przeprowadzono w dniach 27-29 czerwca 2014 roku

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.
Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.