Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

RC Union szuka inwestora branżowego lub autora projektu zagospodarowania majątku spółkiportalspozywczy.pl - 3 lipca 2014 10:51


Zarząd spółki RC Union SA (w upadłości) broni się przed sprzedażą lokali należących do spółki. Firma stara się pozyskać inwestora branżowego lub giełdowego, który wykupiłby akcje po obecnej bardzo niskiej cenie. Ostatnim pomysłem na ratunek jest także poszukiwanie autora projektu kreatywnego zagospodarowania majątku spółki - dowiedział się portalspozywczy.pl.

Przypomnijmy, R&C Union SA od listopada 2013 roku jest w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W maju tego roku, wobec niemożności zaproponowania warunków ugody, które satysfakcjonowałyby wierzycieli, zarząd spółki złożył w sądzie wniosek o zmianę formy postępowania upadłościowego na upadłość likwidacyjną. - Do dnia dzisiejszego wniosek nie został rozpoznany, lokale należące do sieci nadal funkcjonują, a zarząd podejmuje działania, aby przede wszystkim zapewnić środki na regulowanie bieżących zobowiązań a w dalszej kolejności (po sporządzeniu listy wierzytelności) i w maksymalnym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Grzegorz Bigaj, prezes zarządu, R&C Union.

- Niestety sprzedaż poszczególnych lokali doprowadzi do faktycznej likwidacji majątku spółki i już wkrótce trudno będzie mówić o sieci restauracji i klubów muzycznych - cały czas przecież bardzo popularnych w miejscowościach, w których są zlokalizowane - dodaje.

Jak potwierdza prezes, zdając sobie sprawę z wartości znaków towarowych, które wyróżniały działalność lokali na rynku (Sioux, Lizard King, Fever, Feniks) od kilku miesięcy staramy się pozyskać inwestora, który dokapitalizowałby nasze przedsięwzięcie i odbudował ogólnopolską sieć restauracji i klubów. - Niestety, do tej pory bezskutecznie - przyznaje.

Innym kierunkiem poszukiwań są inwestorzy giełdowi (R&C Union SA jest notowana na rynku New Connect). - Po ogłoszeniu informacji o złożeniu wniosku o przekształcenie postępowania w upadłość likwidacyjną, kurs spółki spadł do jednego grosza. Stwarza to możliwości - po pierwsze przejęcia za bezcen spółki o kapitale akcyjnym równym 13.840.209 zł, a po wtóre takiej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, która w momencie nawet minimalnej zmiany wartości naszych akcji zaowocuje znaczącym zyskiem - tłumaczy Grzegorz Bigaj.

Jak dodaje, spółce - nie mniej niż zasilenia kapitałowego - brakuje kompleksowego projektu wykorzystującego wszystkie jej zasoby. Dlatego na stronie internetowej ogłoszono konkurs dotyczący stworzenia koncepcji na kreatywne zagospodarowanie zasobów R&C Union. - Autor projektu będzie miał możliwość pokierowania jego realizacją i udział w zysku wypracowanym w efekcie wdrożenia koncepcji w życie - potwierdza prezes.

W I kwartale 2014 r. spółka R&C Union odnotowała obniżenie obrotów o 43 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,4 mln zł. Główną przyczyną zmian było zmniejszenie ilości lokali (- 9 lokali). Strata z działalności operacyjnej osiągnęła poziom 499 tys. zł, co w porównaniu z I kwartałem 2013 r. oznacza spadek wyniku o 244 tys. zł. Zmiana wskaźnika EBITDA była ujemna i wyniosła - 542 tys. zł. Strata netto wyniosła 783 tys. zł w porównaniu ze stratą w wysokości 481 tys. zł rok temu.