Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiana postępowania upadłościowego PBO Anioławww.dlahandlu.pl - 24 listopada 2014 22:08


17 listopada Sąd Rejonowy w Poznaniu zmienił prowadzenie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku PBO Anioła. W miejsce nadzorcy sądowego wyznaczono Artura Walkowiaka.

Postanowienie zostało wydane na wniosek nadzorcy sądowego.
W związku z tym, iż spółka kwestionuje zarówno okoliczności przywołane w złożonym wniosku jak i postanowienie obejmującej likwidację majątku, firmazłoży zażalenie na wydane postanowienie.