Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Od 1 stycznia w Poznaniu zostanie zniesiona opłata targowadlahandlu.pl - 15 września 2015 12:31


Dotychczas sprzedawcy, którzy wystawiali swoje towary na targowiskach, musieli uiszczać dwie opłaty. Pierwsza - czynszowa - płacona była raz w miesiącu za dzień pracy na danym miejscu. Zawierała w sobie koszty związane m.in. z użytkowaniem energii elektrycznej przez kontrahentów. Druga, czyli opłata targowa, to podatek wpływający do Miasta Poznania. Zgodnie z decyzją prezydenta Poznania, z dniem 1 stycznia, przedsiębiorcy nie będą musieli już jej uiszczać.

Zniesienie opłaty targowej umożliwia uchwalona przez sejm ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej a w życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2016 r. Gmina będzie mogła wówczas sama zdecydować o tym czy chce nadal pobierać opłaty lokalne, wśród których jest m.in. opłata targowa.

Przedsiębiorcy z targowiska zapytali również prezydenta o plany względem Rynku Jeżyckiego. W szczególności interesowała ich przyszłość tego miejsca. - Modernizacja tego miejsca jest bardzo ważna i mogę państwa zapewnić, że już niedługo zajmiemy się tą sprawą.