Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert PTE: Niskie płace to współczesna forma kolonizacjiMoney.pl - 23 września 2015 12:40


Polska została sprowadzona do roli kraju-montowni - uważa prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dodaje, że niskie płace przeważnie prowadzą do współczesnej formy kolonizacji, czyli sprowadzenia kraju do roli podwykonawcy. Ekonomistka opowiada się za podnoszeniem płacy minimalnej - czytamy w portalu money.pl.

Zdaniem prof. Mączyńskiej, podnoszenie płacy minimalnej zmusza pracodawców do poszukiwania nowych technologii. To sprzyja podnoszeniu jakości i rozmaitości produkowanych wyrobów, zwiększa szanse eksportowe, a to z kolei przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy.

Czy dalsze podnoszenie pensji minimalnej w Polsce nie będzie wpychać pracowników do szarej strefy? W opinii prof. Mączyńskiej oparty na niskich płacach model rozwoju gospodarczego Polski wyczerpuje się. Zwraca uwagę, że obecnie toczy się spór pomiędzy ekonomistami, czy najpierw podnosić pensje, czy czekać z tym na wzrost gospodarczy, a jest to spór w rodzaju, co było pierwsze: jajko czy kura.

Ekonomistka ostrzega, że niskie płace przeważnie prowadzą do współczesnej formy kolonizacji, czyli sprowadzenia kraju do roli podwykonawcy, a tego typu inwestycje "łatwo przenoszą się do innych krajów, gdy warunki płacowe okażą się tam korzystniejsze dla maksymalizacji zysków". Dlatego prof. Mączyńska postuluje, by porzucić model "kraju-montowni" i tworzyć w Polsce własną, bazę rozwojową, która ma polegać na przejściu na etap innowacyjności i reindustrializacji.

Ekonomistka uspokaja, że zarobki w Polsce są wciąż na tyle niskie, że podnoszenie płacy minimalnej nie grozi nam nawet krótkotrwałym odpływem inwestycji.

Więcej w Money.pl