Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma z zabezpieczeniem hipotecznym do 30 mln złwww.dlahandlu.pl - 24 listopada 2015 10:13


Alma Market poinformowała, że 19 listopada otrzymała informację o wpisaniu do księgi wieczystej hipoteki umownej na nieruchomości spółki zależnej (Kraków 1 – AM 1)  do kwoty 30 mln zł.

Hipoteka została ustanowiona w związku z podpisanym 28 sierpnia aneksem do umowy o linię na finansowanie w kwocie 20 mln zł pomiędzy spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Przedmiot hipoteki obejmuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na nieruchomości.

- Według posiadanej wiedzy, pomiędzy spółką i spółką zależną oraz osobami nimi zarządzającymi i nadzorującymi, a bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego, umów kredytowych oraz gwarancji bankowych - podał zarząd Almy Market.