Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Empik startuje z nowym formatemgazeta.pl - 26 listopada 2015 10:48


W przyszłym roku Empik rozpocznie wdrażanie nowego formatu sklepu. Zmieni się m.in. wygląd i aranżacja, a towary mają być lepiej wyeksponowane - czytamy w gazeta.pl

Wszystkie nowe lokalizacje będą otwieranie w nowym formacie. Istniejące wybrane sklepy zostaną zaś gruntownie przebudowane w ciągu kilku najbliższych lat. Empik, który obecnie liczy ponad 200 salonów, planuje kolejne otwarcia. W tym roku sieć otworzyła 13. nowych salonów. Po trzech kwartałach tego roku Empik odnotował wzrost sprzedaży o 5 proc. rok do roku.

W pierwszych trzech kwartałach spółka EM&F miała 80,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej wobec 51,8 mln zł straty rok wcześniej. Zwiększenie straty netto wynika przede wszystkim z wyższych kosztów finansowych netto - m.in. wyższe koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek - czytamy w gazeta.pl