Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

9,6 mln zł straty Dayli Polska po trzech kwartałach 2015 r.www.dlahandlu.pl - 1 grudnia 2015 09:18


Spółka Dayli Polska opublikowała skonsolidowany sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2015 r. W tym czasie przychody netto spółki wyniosły 112 663 000 zł (119 284 000 zł w ciągu 9 m-cy 2014 r.). Strat netto wyniosła 9 654 000 zł w porównaniu do 4 352 000 zł zysku w analogicznym okresie 2014 r.

Sam trzeci kwartał 2015 r.  przyniósł przychody w wysokości 23 330 000 zł w porównaniu do 43 554 000 zł. Strata za trzeci kwartał to 13 254 000 zł (1 257 000 zł zysku w 2014 r.)

Przypomnijmy, Drogerie Dayli Polska, spółka zależna Kerdos Group, porozumiały się z ING Bankiem Śląskim w kwestii restrukturyzacji zobowiązań kredytowych, które były podstawą do złożenia wniosku o upadłość likwidacyjną Kerdos Group. Kerdos cofnął więc wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.