Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

MF: Podatek od sklepów nie będzie bazował na powierzchni sprzedaży jako istotnym kryteriumMB, dlahandlu.pl na podstawie wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu - 7 grudnia 2015 09:36


Na 3. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 2 grudnia posłowie poruszyli kwestię opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. Leszek Skiba, podsekretarz stanu w MF powiedział: (..) Projekt, który w najbliższym czasie zostanie ukończony w Ministerstwie Finansów, nie będzie bazował na powierzchni sprzedaży jako tym istotnym kryterium opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych(...).

Leszek Skiba odpowiadając na pytanie posła Zembaczyńskiego wyjaśnił, że w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace, które biorą pod uwagę doświadczenia innych krajów, w tym doświadczenia węgierskie i m.in. zastrzeżenia Komisji Europejskiej co do węgierskiej ustawy wprowadzającej opłaty za kontrole żywności.
(…)Projekt, który w najbliższym czasie zostanie ukończony w Ministerstwie Finansów, nie będzie bazował na powierzchni sprzedaży jako tym istotnym kryterium opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. Kryterium powierzchni nie jest szczelne, otwiera bowiem możliwość unikania opodatkowania przez np. sztuczne dzielenie sklepów. Projekt jest w przygotowaniu, więc na szczegółowe pytania będziemy mogli odpowiedzieć w momencie, kiedy zakończą się prace w Ministerstwie Finansów. – odpowiadał Leszek Skiba.

Poseł Witold Zembaczyński w swoim przemówieniu mówił:

(…) Jednym z podstawowych założeń projektu ustawy, poza zwiększeniem wpływów fiskalnych do budżetu, miała być ochrona narodowych interesów poprzez wsparcie polskich przedsiębiorców handlowych w konkurencji z zagranicznymi podmiotami. Duży nacisk w uzasadnieniu wprowadzenia ustawy został położony na konieczność zmniejszenia różnicy wielkości pomiędzy podmiotami polskimi i zagranicznymi. Jednym z elementów miało być ograniczenie transferu zysków osiągniętych na terenie kraju przez duże koncerny, a także przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych sieci handlowych, które podporządkowały sobie rynek detaliczny w Polsce, doprowadzając do upadku wiele rodzinnych i rodzimych sklepów. Zaplanowany mechanizm nowego podatku zrealizuje tylko jeden z deklarowanych celów, jego wdrożenie, czyli cel fiskalny. Nowy podatek planowany w wymiarze 2% od obrotu ma wygenerować ok. 3,5 mld zł wpływu do budżetu, z czego zdecydowaną większość wniosą sieci spożywcze. Pozostałe spodziewane skutki wprowadzenia podatku stoją w sprzeczności z deklarowanymi celami. I tu pojawiają się pierwsze pytania: Czy projektowany podatek obejmie w równym stopniu zarówno sieci zagraniczne, jak i znaczną grupę polskich przedsiębiorców? Czy do grupy podatkowej trafią także podmioty, którym podatek skonsumuje zdecydowaną większość, jak nie całość dochodów? Nieobjęte podatkiem zostały potężne zagraniczne grupy kapitałowe konsolidujące i uzależniające od siebie polski handel, które w swoich kanałach, obejmujących także małe powierzchnie, zajmują dominującą pozycję na rynku. Czemu projekt ustawy nie obejmuje sprzedaży internetowej realizowanej przez wielkie międzynarodowe koncerny dysponujące potężną siłą zakupową? Istotna część polskich przedsiębiorstw handlowych pracuje przy bardzo małej rentowności, często zdecydowanie poniżej planowanego w projekcie ustawy 2-procentowego podatku. Czy chcemy chronić nasz rodzimy handel? Dlaczego zatem nie stworzymy ustawy, która obejmie głównie podmioty zagraniczne? Czy jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie transferom zysków zagranicznych przedsiębiorstw, jak to zrobić? Czy wiadomo, że np. sieć spółdzielcza Społem posiada w większości sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 ? Czy również wiadomo, że EBITDA zachodnich sieci wynosi ok. 7,5%, a polskich oscyluje w okolicy 3,5? Istotne jest również, że deklarowane inwestycje sieci zachodnich to nadwyżki kapitału obrotowego pochodzące od polskich producentów zmuszonych do terminów płatności powyżej 60 dni (…) – pytał poseł.