Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

DNB Bank: żywność naturalna lepiej spełnia wymagania konsumentów niż przemysłowadlahandlu.pl - 9 grudnia 2015 11:57


Eko-rolnicy najczęściej korzystają z niesformalizowanych form sprzedaży, a najbardziej rozpowszechniona jest sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie. Tylko około jedna trzecia rolników sprzedaje swoje produkty przez pośredników lub innym podmiotom wyspecjalizowanym w dystrybucji produktów ekologicznych.

 Jeszcze mniej gospodarstw zaopatruje hurtownie. Mała liczba gospodarstw sprzedaje przez internet i na targach. Dominuje sprzedaż bezpośrednia, która wiąże się z chęcia ograniczenia możliwości przejęcia części marży przez pośrednika.

Wydaje się, że obecny system dystrybucji stanowi barierę rozwoju rynku produktów ekologicznych – ponad połowa respondentów stwierdziła, że produkty ekologiczne trudniej jest sprzedać od konwencjonalnych. Jednocześnie ponad 64 proc. gospodarstw uważa, że przy lepiej rozwiniętym systemie dystrybucji (więcej pośredników lub sklepów zainteresowanych produktami ekologicznymi) można byłoby zwiększyć wolumen produkcji.

Karolina Jagodzińska – Szynkura, menedżer ds. klientów strategicznych, DNB Bank Polska S.A.
komebtuje: "Rozwój ekorolnictwa jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Po wielkim zachwycie całego świata żywnością wytwarzaną w warunkach przemysłowych – konsumenci coraz częściej podkreślają, że tylko żywność powstała w warunkach naturalnych spełnia ich wymagania. Coraz więcej konsumentów przekonuje się do tych produktów, chce je kupować i jest skłonnych płacić za nie wyższą cenę niż za produkty, które zostały wytworzone metodami konwencjonalnymi.
Warunki środowiskowe, strukturalne jak również społeczne i historyczne powodują, że polskie rolnictwo jest wyjątkowo dobrze przystosowane do stosowania ekologicznych metod produkcji żywności.  Światowy rynek rolnictwa ekologicznego rośnie, zwiększając swoje obroty rok do roku o około 20%. Tymczasem rynek żywności konwencjonalnej odnotowuje tylko kilkuprocentowy wzrost. Promowanie żywności ekologicznej na rynku jest korzystne dla polskiego rolnictwa, gdyż wzrost jej udziału w ogólnej produkcji żywności będzie odpowiedzią na ciągle zwiększający się popyt po stronie konsumentów. Dodatkowo rolnictwo ekologiczne z uwagi na swoją pracochłonność, ma pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia na obszarach wiejskich."