Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w listopadzie to 4164,01 zł bruttoGUS - 16 grudnia 2015 14:35


W listopadzie 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,2 proc. r/r i wyniosło 5616,7 tys - podał GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0 proc. r/r i wyniosło 4164,01 zł.

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie br. wyniosło 4163,98 zł.