Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

VISA Europe i Roland Berger będą tworzyć wspólne projekty w obszarze innowacjiwww.dlahandlu.pl - 29 grudnia 2015 09:25


Do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie utworzenia przez VISA Europe Services Inc. z siedzibą w New Castle oraz Roland Berger Holding GmbH z siedzibą w Monachium wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Spielfeld Digital Hub GmbH z siedzibą w Berlinie.

Zamiarem VISA Europe oraz RB jest prowadzenie przez JV działalności cyfrowego centrum innowacji w dzielnicy Kreuzberg na terytorium Berlina, w celu dostarczania spółkom oraz start-upom przestrzeni biurowej dla wspólnych projektów w obszarze innowacji.

VISA Europe jest spółką należącą do Visa Europe Limited, działającej jako zrzeszenie spółek, służące przede wszystkim do organizacji i obsługi systemu płatniczego VISA na terytorium VISA Europe.

RB zajmuje się doradztwem strategicznym oraz działa jako dostawca strategicznych usług konsultingowych i doradczych.