Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Metro Group sfinalizowało sprzedaż oddziału w Wietnamiewww.dlahandlu.pl - 7 stycznia 2016 09:46


Metro Group zamknęło transakcję sprzedaży działu Cash & Carry w Wietnamie. TCC Land International, spółka zależna od TCC Holding, przejęła całą działalność hurtową spółki (łącznie 19 hurtowni).

Rezultatem transakcji jest cash flow o wartości 400 mln euro.
Efekt EBIT w wysokości ponad 400 mln euro będzie częścią rachunku zysków i strat grupy za 1 kwartał 2015/16.

Metro Group weszło na rynek wietnamski z działem cash&carry w 2002 roku. Dział wygenerował sprzedaż na poziomie 507 milionów euro w roku obrotowym 2014/15.